KESİN EMİR: ARALARI DÜZELTMEK /// Exact Order: Fix friendship

(Below is the article in English.)

Allah’ın bu emrini dikkatlice okumak ve uygulamakta herkes için çok yarar var.

Bir ganimet veya benzeri çıkarlar için aralarında husumet ve küslük oluşmuş kişiler. Allah herkese aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin, dedi. Bizler 3ğer Allah’a inanlar isek. Aramızı düzeltmekle mükellefiz. Allah’ın dediğini bilip de yapmayanlarda mutlaka farkında olmadıkları inançsızlık yüzdesi vardır.

8/1. Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resulüne aittir. O halde, eğer müminler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin.”

Açıklama: Ayetten anlaşılan. Allah’a inananlar ganimetleri paylaşamıyor ve araları açılıyor. Allah ise ganimetleri paylaştırma görevini elçisine veriyor. Eğer Allah’a inanıyorlar ise aralarını düzeltmelerini istiyor dostlukları bozulan kişilerden. Allah kedisine karşı gelmekten sakınmaları gerektiğini insanlara tavsiye veriyor.
-Yazan: Hakan Coşar
ENGLISH

It is very useful for everyone to carefully read and apply this command of Allah.

Amend among you and obey Allah

People who are hostile and resentful for a booty or similar interests. Allah said to everyone, make amends between you and obey Allah and His Messenger. If we are those who believe in God. We are obliged to make things right. There is a percentage of unbelief among those who know what God says but do not do it.

8/1. They ask you about the spoils. Say: “The booty belongs to Allah and His Messenger. So, if you are believers, be careful not to oppose Allah. Do amends among you and obey Allah and His Messenger.”

Explanation: It is understood from the verse. Those who believe in God cannot share the spoils. and conflict begins between them. God gives the task of distributing the spoils to his messenger. If they believe in Allah, he wants them to make good between them. Allah advises people to avoid opposing he.

writer: Hakan Cosar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir