ÖNEMLİ YAZI ! KULLARIMA SÖYLE: /// İmportant Article ! Tell My Servants:

(Below is the article in English.)

‪Kullarıma söyle: En güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.‬

17/53 Kuran İsra Suresi

Açıklama:
Allah C.C insan ilişkilerinin ve uluslararası ilişkilerin iyi olması için en temel öğüdü veriyor.

Konuşurken en güzel kelimeleri seçmemizi. Herkese en güzel sözü söylememizi istiyor.

En güzel söz, herkese en güzel duyguyu verendir.

En güzel sözler sevgiyi ve dostluğu arttırır.

Dostluk ve sevgi, mutluluk ve gelişme getirir.

Şeytan insanın düşmanıdır. Şeytan, İnsanların birbirine kötü konuşmasını ister. Şeytan, insanların dostluğunun bozulmasını ister.

İnsanlar kötülükte şeytanla yarışmamalıdır.
İnsanlar iyilikte meleklerle yarışmalıdırlar.
Allah’a en yakın olan insanlar, her konuda en güzeli yapabilenlerdir.

Yazan: Hakan CoşarENGLISH

Tell my servants: They should say the best word. Because the devil is disrupts people’s friendship. Because the devil is a self-evident enemy of man.

17/53 Quran İsra Suresi

Explanation:

Allah C.C provides the most basic advice for human relations and international relations to be good.

We should choose the most beautiful words while speaking. God wants from us. We to say the best word to everyone.

The best word is the one that gives everyone the best feeling.

It brings friendship and love, happiness and development.

Satan is the enemy of man. Satan wants people to speak to each other badly. Satan wants people’s friendship to deteriorate.

People should not race with devil at evil.
People should race with the angels at goodness.
People who are closest to Allah are do the most beautiful in every subject.

Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir