SERMAYEDARLAR GÖREV BAŞINA /// Capitalists Per Mission

(Below the article is English)
Biz Türk Milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti Ülkemizdir. Biz Allah’a, İslam dinine ve tüm peygamberlere iman etmiş insanlarız.
Sayın ve saygıdeğer sermayedarlarımız!
Ekonomiden, adalete, teknolojiden, bilime ve eğitime, her konuda. Dünyanın tüm ülkeleri ile kardeşçe yarışta ülkemizi ilk sıraya getirecek insanları bulalım. Tamamı branşında bilgisini, tecrübesini, kendisini ispat etmiş olmalılar ve hepsi Üniversite mezunu olmak zorundadır. Yüksek beyin vatandaşlarımızı madden, manen, bilgi ve tecrübeleriniz ile destekleyiniz.
Vakit kaybetmeden başlayınız.

Ülkemizin yönetiminde çalışacak tüm vatandaşlarımızın tamamı öncelikle milliyetçi olmalıdırlar. Aynı zamanda hepimizin Adem’in çocukları olduğumuzu ve bütün ülkelerin insanlarının öz kardeşlerimizden farksız olduklarını içtenlikle kabul etmiş olmalıdırlar. Tüm milletlerin; kardeşlerimizin, dini, kültürü bizden farklı veya bize yakın olabilir. Biz Allah’ın bizleri sınamak için milletlere ayırdığını bildiğimizden, kardeşlerimize, kardeşlikte olması gerektiği gibi seveceğiz ve davranacağız. Tabiki her zaman önce can sonra canan, önceliğimiz ülkemiz milletimizdir.
Sayın ve çok değerli sermayedarlarımız.
Şirketlerinizi en ön sıraya getirmek için verdiğiniz çaba gibi ülkemizin iyiliği için çaba veriniz. şirket işlerinizi ve aileleriniz ile ilişkilerinizi aksatmayınız. Vatanımız, milletimiz ve tüm insanlık için Allah için hemen gereğini arz ediniz.
Bireysel çaba ile hep beraber verilecek çaba mutlaka daha daha hayırlı olur.

Saygı ve sevgilerimle

Yazan: Hakan Coşar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, İNANÇDAN, DÜRÜSTLÜĞE, BARIŞÇI OLMAKTAN, İNSAN HAKLARINDA, ÇALIŞKANLIKTAN, AİLE HAYATINA, DÜNYAYA ÖRNEK OLMALIDIR.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.ENGLISH

The Capitalists of Our Country Per Mission!

We are the Turkish Nation. The Republic of Turkey is our country. Our nation has believed in Allah, the religion of Islam, and all the prophets.

Dear and respected capitalists!

From economy to justice, from technology to science and education, in every subject. Let’s find people who will bring our country to the first place in brotherly race with all the countries of the world. All of them should have proved their knowledge, experience, and they are must be university graduates. Support our high brain citizens with material, spiritual, knowledge and experience.
Start without wasting time.

All of our citizens who will work in the management of our country must first be nationalists. At the same time, they must have sincerely acknowledged that we are all children of Adam, and that the people of all countries are indistinguishable from our own brothers. Of all nations; our brothers’ religion, culture may be different from us or close to us. As we know that God has divided us into nations to test us, we will love and treat our brothers and sisters as they should. Of course, our life is always our country, our priority is our nation.
Dear and very valuable shareholders.
Make an effort for the good of our country, like your effort to bring your companies to the forefront. Do not disrupt your company affairs and your relationships with your families. For our homeland, our nation and all humanity, immediately supply the necessary for Allah.
The effort to be given together with the individual effort is definitely better.

Best regards
Hakan Coşar

REPUBLIC OF TURKEY, with the belief with integrity, in that a peaceful, human rights and Justice, with diligence, beautiful family life, should be an example for all countries worldwide.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.