KURAN’A YEMİN ETMELİLER /// They must swear to the Quran

(Below is the article in English.)

Devlet Görevlileri Her Ay Kuran’a El Basıp Yemin Etmelidir.

Siyasetçiler, Hakimler, Savcılar, Polisler, Askerler, Jandarmalar, Vergi Dairesi çalışanları ve tüm devlet çalışanları. Devlet görevlileri her ayın ilk günü Kuran’a el basmalı ve yemin etmeliler. Dürüst olduklarına, dürüst kalacaklarına, ülkesine ve milletine en iyi görevi yerine getireceğine yemin etmelidirler. Bu namaz gibi fakat her ayın ilk günü gibi zaman aralıkları ile tekrarlanmış olacak ve herkesi hataya düşebilme ihtimalinden koruyacaktır.

Saygı ve sevgilerimle
Hakan Coşar

Herşey Allah ve insanlık için.ENGLISH

Government Officials Should Hold The Qur’an Every Month and Swear.

Politicians, Judges, Prosecutors, Police, Soldiers, Gendarmes, Tax Office staff and all government employees.

Government officials should put their hands on the Qur’an on the first day of every month. And they should be oath.

They must swear that they are honest and will remain honest. They must swear that they will perform their duties best for their country and nation.

It will be repeated with time intervals like prayer. The oath must be made once a month. It will protect everyone from the possibility of making a mistake.
Best Regards
Hakan CoşarEverything is for Allah and humanity.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.