EMİR: ARACISIZ YAKIN OLMAK /// Order: To be close no need mediator

YAKIN OLMAK – BEING CLOSE

(Below is the article in English.)

Allahı iyi dinlemeyen ve Allah’tan başkasını kendisine dost tutanlar diyor ki:
Bizi Allah’a yaklaştırmaları ve Allah’a daha yakın olmak dışında, biz bunlara tapmıyoruz.

Allah güçlüdür, güçsüzlüğü hiç yoktur.
Allah’ın her yaptığı bilerektir. Onda biliçsizlik hiç olmadı, olamaz.

Kuran’ı o indirdi. Kendi kitabın hakkını verdi. Kuran hatasız ve eksiksizdir.

Dini ibadetlerimizi sadece ona mahsus yapmayı emretti.
ALLAH’IN İSTEDİĞİ VE EMRİ:

Gözümüzde büyüttüğümüz insan veya nesne, hiçbirinden bizleri Allah’a yaklaştırmasını istemeyeceğiz.
Kuran dışında hiç birşeyden bizi Allah’a yaklaştırmasını ummayacağız.

Kuran’ı okuyup anladıkça ve uyguladıça, Kuran’ın bizi Allah’a yaklaştıracağını kesin olarak bileceğiz. Ve sadece Allahdan bizi kendisine yaklaştırmasını isteyeceğiz.

Aksini yaparsak ihtilafa düşmüş olacağımızı söylüyor.
İhtilafa düşenler hakkında hükmünü vereceğini ilan ediyor.

AŞAĞIDAKİLER, ALLAHIN BU EMRİ VERDİĞİ AYETLERDİR:

39. Zümer
1. Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

2. Emin ol, Biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız O’na halis kılarak Allah’a ibadet ve kulluk et!

3. İyi bil ki halis din ancak Allah’ındır. O’ndan başka bir takım dostlara tutunanlar da şöyle demektedirler: “Biz onlara sadece bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. şüphe yok ki, Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyle hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz.

YAZAN: HAKAN COŞAR
ENGLISH

God is mighty, He has no weakness.
Whatever God does is a knack. There was no unconsciousness in him, it cannot be.

Allah sent down the Quran. God deserved his own book. The Quran is accurate and complete. God ordered our religious prays to be do for him only.

Who do not good listen to God and those who make friends with someone other than Allah say:

We do not worship them, except that they bring us closer to God and to be more near God.ALLAH’S WANTS AND ORDER:

We will not ask any of them to bring us closer to God, whether the person or object we grow in our eyes.

We will not expect anything other than the Qur’an to bring us closer to God.

As you read, understand and apply the Quran, we will know for sure that Quran will bring us closer to Allah. And we will only ask Allah to bring us closer to him.

He says that if we do otherwise, we will be in conflict.
He declares that he will give his verdict on those who fall into dispute.

THE FOLLOWING VERSES ARE THAT ALLAH GIVEN THIS ORDERS:

39. Zümer
1. This book has been sent down by the mighty, wise Allah.

2. Be sure, We have downloaded the book to you properly. Therefore, worship and worship Allah, making religion pure to Him alone!

3. Know that the pure religion belongs only to Allah. Those who hold on to some friends other than Him say: “We worship them only so that they may bring us closer to Allah. There is no doubt. God will judge what they disagree with.
God will not guide a liar and ungrateful person.

WRITER: HAKAN COŞARBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir