BU SORU AHİRET HEPİMİZE SORULUR MU /// Is This Maybe Hereafter Question

(Below is the article in English.)

Aşağıda soracağınız sorunun, ahirette yaşayacağımız tartı gününde, sırasıyla hepimize sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmadığını düşünüyorum.

Sokakta yürüdüğümüz zaman etrafımızda, fakirler, dilenciler, uyuşturucu bağımlıları, evsizler ve bunlar gibi tüm ihtiyaç sahiplerini görüyoruz.

Allah, bizlere gördüğümüz ve bildiğimiz zorda kalmış, ihtiyaç sahibi ve muhtaçlara yardım edip etmediğimizi mutlaka soracak.

Bize, o yardıma muhtaçları, içinde bulundukları zorluklardan kurtarıp veya kurtarmadığımızı mutlaka soracak.

Allah, bu soruları önce ülke yöneticilerine soracaktır. Yöneticiler tüm bu sorunlar için eğer çözüm üretememiş ve halkını kurtaramamış ise. Allah bu hesabı onları başa getiren insanlara soracaktır. Onların başta kalmasına izin veren insanlara soracaktır.

Bu sorular zordakilerin ailelerine, akrabalarına, komşularına sorulacak.

Bu hesap mutlaka hepimize sorulacak.

Bizler bu zorlu hesaba çekileceğimizi bildiğimiz için bu hataya düşmeyecek insanlarız.

Bizler bir sebepten şeytan bize yapmamız gereken doğruyu unutturdu ise hemen Allah’a sığınıp doğru olanı yaparız.

Allah, hatalarımız var ise bizleri affetsin.

Allah bizleri her zaman doğru yola iletsin

Saygılarımla

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

I think no one has any doubts that the question you will ask below will be asked to all of us in turn, on the day of the weighing we will live in the hereafter.

When we walk down the street, we see the poor, beggars, drug addicts, homeless and all the needy around us.

Allah will definitely ask us whether we have helped the needy and the needy, who we see and know.

God will surely ask us whether or not we have rescued those needy people from their difficulties.

God will first ask these questions to the country administrators. If the administrators could not produce solutions for all these problems and they could not save their people. God will ask this account to the humans who brought them to power. God will ask people who let them stay in the lead.

These questions will be asked to families, relatives and neighbors of those in difficulty.

This account will definitely be asked to all of us.

We are people who will not make this mistake, knowing that we will be drawn to this difficult account.

If for some reason the devil made us forget the truth we should do, we take refuge in Allah and do the right thing.

May Allah forgive us if we have mistakes.

May Allah always guide us to the right path

Yours truly

WRITER: HAKAN COŞAR
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.