Herkes Tek İnançta Birleşmelidir. / All Must Unite in One Faith

 

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Kuran diyorki: Dünya, evren, insanlar, tüm canlılar ve tüm maddeleri yaratan bir adet ilahtır.

Tek ilahın dinide birdir. Maalesef dünya üzerinde bir çok din vardır. Dinler kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.

Allah, Kuran’da dinler arasındaki bölünmeden kurtulmamız gerektiğini söyledi. Tüm insanlığın tek bir dinde birleşmesini istedi. Tek bir din içinde farklı bölünmeler ve farklı inançlar olmamasını istedi.

Dünya üzerinde tüm devletler birleşerek dinde birleşmek için konsorsiyum halinde doğruyu bulmak için çalışmalıdır. 

Hep beraber Kuran’ı okuyup doğru anlamalıyız. Doğruda birleşmeliyiz. Dini inançta bir olmalıyız. Bunu ancak hep beraber başarabiliriz.

Bu konsorsiyum din adamlarından ve her meslek gurubu insandan ve mesleksizlerden oluşmalıdır. Herkes Kuran’ı okuyup çalışmalı ve ne anladığını söylemeli ve tek doğruda birleşmeliyiz.

Aşağıdaki Kuran ayetleri bir olmamız gerektiğinin Allah emridir


Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla 
30 Rum 32

Onlarki parçaladılar dinlerini ve oldular bölük bölük, her grup kendi elindekiyle övünmektedir.

6 Enam 159

Dinlerini parça parça edip, gurup gurup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra O, onlara yaptıklarını bildirecektir.

Saygı ve Sevgilerimle 

Hakan Coşar

 

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Quran says: God is one deity who created the world, the universe, humans, all living things and all matter.

The religion of one god is one. Unfortunately, there are many religions in the world. Religions are divided into sections within themselves.

Allah has said in the Qur’an that we must get rid of the division between religions. He wanted all humanity to unite in one religion. He wanted there to be no different divisions and different beliefs within a single religion.

All states in the world should unite and work in consortium to find the truth in order to unite religion.

We should all read and understand the Qur’an together.We must unite directly. We must be united in religion. We can only do this together. Everyone should read and study the Qur’an, say what he and she understands, and unite in one truth.

This consortium should consist of clergy and people of all professions and non-professionals.

The following verses of the Qur’an are Allah’s command that we should be one.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

Rum 30/32

They have torn apart their religion and become troop of troop, Each group boasting of what it has.

6 Enam 159

Those of you who break their religion into pieces and be group by group. You have nothing to do with them. Their business is up to Allah alone. Then He will inform them of what they did.

Best Wish

Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir