ALLAH, KARARLAR MECLİSTE ALINSIN İSTİYOR / God Wants Decisions To Be Taken In The Assembly.

(Below is the article in English.)

Sevgili Mümin Kardeşlerim

Aşağıdaki ayetlerde okuyunca anlayacaklarınızdan biri de; Allah kendi yönetim tarzını anlatarak, bize örnek oluyor.

Allah tek başına her türlü kararı alabilecek bilgiye sahiptir ve eksiksizdir. Görüyoruzki Kuran’ın genelinde biz kelimesini kullanan Allah. Allah ol dediği anda her şey olabilecekken. Her şeyi meleklerle yerine getiriyor. Yönetim biçiminde de bize örnek oluyor. Karar alırken melekler meclisi önce konu hakkında tartışıyorlar. Sonra karara varıp görüşlerini iletiyorlar. Her şeyi bilen Allah sonra karar alıyor.

Ülkelerin yönetimlerinde karar mecliste oy birliği ile alınmalıdır. Ülkenin başında seçilmiş biri yönetici olmalıdır. Mecliste alınan kararları onaylar veya tekrar düşünmek üzere geri yollar. En baştaki Allah olmadığı için son karar en baştakine bırakılamaz. Son karar meclisindir.

38/Sad 69.70

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Benim bir bilgim olmazdı, melekler yüce mecliste tartışırlarken.

Fakat ben açık bir uyarıcı olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor.”

 

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

English

Dear Believers, Brothers and Sisters

One of the things you will understand when you read the verses below; Allah sets an example for us by explaining his own management style.

God alone has the knowledge to make all kinds of decisions and is complete. We see that Allah uses the word we in general in the Qur’an. When he says be God, anything can happen. But God does everything with angels. It also sets an example for us in terms of management. When making a decision, the angelic assembly first discusses the issue. Then they make a decision and transmit their opinions. God, who knows everything, then makes a decision.

In the governments of the countries, the decision should be taken unanimously in the parliament. An elected head of the country should be a manager. It approves the decisions made in the assembly or sends them back for rethinking. Since there is no God in the first place, the final decision cannot be left to the first person. The final decision is the parliament.

38/Sad 69.70

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

I would have no information, while the angels were arguing in the supreme assembly.

But because I am a clear warner, that knowledge is revealed to me. “

Best Wish

Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.