İSLAM İLE AYNI ZAMANDA LAİK HÜKMEDERİZ /// We rule secular, at the same time as Islam

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim


Allah, Kuran ile bizlere yönetim şeklinin en hayırlısını bildirdi. Bize, hem İslam ile hükmetmemizi aynı zamanda laik de olmamızı emretti.

Bu Ayetleri tüm mümin kardeşlerimizin bilgisine sunuyoruz:

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

5. Maide 44:  Ve kim hükmetmezse Allah’ın indirdiği ile, işte onlar kafirlerdir. 40. : Gerçeği kavramış bir toplum için, Allah’tan daha iyi hüküm veren kim olabilir?

Yukarıdaki ayet sebebi ile. Kuran’a ve Allah’a inanan kişiler  ülkelerinin kanunlarını İslam hükümleri ile hazırlamalıdır.

109. Kafirun 1:  Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

2. Bakara 256: Dinde zorlama yoktur.( Din zorla kabul ettirilmez.)

Yukarıdaki ayetler sebebi ile. Kuran’a ve Allah’a inanan kişiler bu ayetler sebebi ile ülkelerinin Laik Medeni kanunlarını hükümleri hazırlamalıdır.

Yukarıdaki 4 adet ayet sebebi ile. Kuran’a göre bir ülkenin iki adet kanunu olmalıdır. Ülke vatandaşları iki kanundan istediği bir tanesi ile yargılanmalıdır.

1. İslam Kanunu.

2. Laik Medeni Kanunu.

 

5. Maide 44: İndirdik Tevrat’ı, onda yol gösterme ve nur vardır. Nebiler onunla hüküm verirlerdi öyle ki; İslam olmuş yahudi ve Rabbani kimseler, alimlere. Allah’ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden dolayı. Onun üzerine şahitler idiler. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ve satmayın benim ayetlerimi azıcık bir paraya. Ve kim hükmetmezse Allah’ın indirdiği ile, işte onlar kafirlerdir.

5. Maide 40: Cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Gerçeği kavramış bir toplum için, Allah’tan daha iyi hüküm veren kim olabilir?
 
109. Kafirun

1. De ki: “Ey kafirler,

2. Tapmam o taptıklarınıza!

3. Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

4. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5. Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!

2. Bakara

256: Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan kesin olarak ayrılmıştır. Artık her kim Tağut’a küfredip Allah’a iman ederse, işte o, en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, işitir, bilir.

257: Allah, iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnanmayanların dostları ise Tağut’tur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. İşte onlar cehennemliklerdir, hep orada kalacaklardır.


Türkiye’nin laiklik sürecini kısaca şu şekilde de özetleyebiliriz:

– 1921 Anayasası; Türkiye Cumhuriyeti’nin dini islamdır.

– 1924 Anayasası; Türkiye Cumhuriyeti’nin dini islamdır.

1924 Anayasasında daha sonra 1928 yılında bir değişiklik yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dini islamdır maddesi kaldırılmıştır.Ve bir sonraki anayasa olan;

– 1937 Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti laiktir maddesi yer almıştı

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

With the Qur’an, Allah informed us of the best way of laws. God commanded us to rules with Islam and be secular at the same time. We present these Verses to all our believing brothers and sisters:

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

5. Maide 44: And whoever does not judge by what Allah has sent down, they are unbelievers. 40. For a people who have grasped the truth, who can judge better than Allah?

Because of the verse above. Those who believe in the Qur’an and Allah should prepare the laws of their country in accordance with Islamic provisions.

109 Disbelievers 1. Your religion to you, my religion to me.

2 Bakara 256.: There is no compulsion in religion. (Religion is not imposed by force.)

Because of the above verses. Those who believe in the Qur’an and Allah should prepare the secular civil laws of their country because of these verses.

Because of the 4 verses above. According to the Qur’an, a country must have two laws. Citizens of the country should be tried with one of the two laws.

1. Islamic Law.

2. Secular Civil Code.

 

5. Maide 44. We have sent down the Torah, there is guidance and light in it. The Prophets would judge with him such that; been to Islam Jews and Rabbani people, scholars. Because they are tasked with protecting God’s book. They were witnesses on it. Don’t be afraid of people, be afraid of me. And do not sell my verses for a little money. And whoever does not rule by what Allah hath revealed, they are unbelievers.

5 Maide 40. Do they want the decree of ignorance? For a people who understand the truth, who can judge better than Allah?

109 Kafirun 1- Say: “O unbelievers, 2- I do not worship what you worship! 3- You are not one of those who worship what I serve. 4- I am not a worshiper of what you worship. and you are not worshipers of what I serve. 5- Your religion to you, my religion to me.

2 Bakara 256. There is no pressure in religion. Truth is strictly separated from perversion. Whoever blasphemes Taghut and believes in Allah, he is clinging to the strongest handle. Allah hears and knows. 257. Allah is the guardian of the believers, He takes them from the darkness to the light. The friends of the unbelievers are Tagut, who leads them from light to darkness. Here they are for the Hell, they will always stay there.

The process of Turkey’s secularism can be summarized briefly as follows: – 1921 Constitution; Islam is the religion of the Republic of Turkey. – 1924 Constitution; Islam is the religion of the Republic of Turkey. The 1924 Constitution of the Republic of Turkey’s religion, Islam then made a change in the 1928 constitution, which is the next item on kaldırılmıştır.v; – 1937 Constitution of the Republic of Turkey is a secular matter was added

 

Best Wish

Hakan Coşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir