İSA DEDİ Kİ: ÖLMEDİM ! /// Jesus said: I did not crucifixion or die.

Kuran ve İncil Hz İsa’nın ölmediğini yazıyor.

Quran and the Bible say that Jesus Christ not died.

(Below is the article in English.)

Kuran’da Hz İsa’nın asılmadığı ve asılanın benzetmesi olduğunu yazmaktadır.
İncil’de İsa da kendisinin değil başkasının ölüm cezasına çarptırıldığını söylemiştir. Günümüzde Hristiyan kardeşlerimiz İsa’nın çarmıha gerildiğine inanmalarından anlaşılıyorki peygamberlerinin söylediği söz anlaşılamamıştır. Halbuki kitaplarının başında  İsa’ya zarar gelemeyeceği, meleklerin onu Allahı’ın emri ile koruyacakları yazılmıştır.

İşte ispatı:

İsa ”Sizden biri, benimle yemek yiyen biri BANA ihanet edecek.” & “ onlarda O’nu ölüm cezasına çarptıracaklar. “ Dedi. Ben ve O aynı kişi değildir

İşte ayetler:

İncil: Yuhanna 13 16 – “Size doğrusunu söyleyeyim, köle efendisinden üstün değildir. Elçi de kendisini gönderenden üstün değildir”

20 – “Size doğrusunu söyleyeyim! Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni etmiş olur.” “Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur.”

21 – İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu . Açıkca konuşarak ” size doğrusunu söyleyeyim, sizden biri bana ihanet edecek” dedi.

14 Markos 18 ” Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, ” Size doğrusunu söyleyeyim” dedi. ”Sizden biri, benimle yemek yiyen biri BANA ihanet edecek ” dedi.

14 Markos 21 İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor, ama İnsanoğlu’nu ele verenin vay haline, O adam hiç doğmamış olsaydı, kendisi için daha iyi olurdu.”

20 Matta 17-18 Şimdi Kudüs’e gidiyoruz. İnsanoğlu, başkahinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek, onlarda O’nu ölüm cezasına çarptıracaklar. Dikkat edilirse. “Sizden biri BENİ ele verecek” “O’nu ölüm cezasına çarptırcaklar” cümlelerinde BENİ / O’NU = ben ve o aynı kişi değildir. Hz İsa açıkça asılanın kendisini ele veren olacağını anlatmıştır.

Kuran şahittir : 4 Nisa Suresi 157 – Bir de “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.

158 – Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, azizdir, hikmet sahibidir.

159 – Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa’ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.

YAZAN: Hakan Coşar
 ENGLISH

The Qur’an says that Jesus was not hanged. And the Qur’an says that the who crucified is the analogy of Jesus.

In the Bible, Jesus said that someone else, not himself, was sentenced to death.

Today, our Christian brothers believe that Jesus was crucified. It seems that the word of the prophets was not understood. But the Bible says that Jesus cannot be harmed. It is written that the angels will protect him by the command of God.

Here is the proof:

Jesus “ that one of you shall betray me.” & “ they shall condemn him to. Me and He are not the same person.

Here are the verses:

Bible : Yuhanna 13 16 Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.

20 Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.

21 When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.

14 Markos 18 And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.

14 Markos 21 The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.

20 Matta 17 And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,

18 Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death, (I say unto you, that one of you shall betray me.) (they shall condemn him to death,) ( in the sentence) ( ME / HIM ) (me and him are not the same human.) jesus says, they shall condemn him to death , he don’t say condemn me to death.

QURAN IS WITNESS 4. Women (An-Nisáa) 157. That they said (in boast), “We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah.”;- But they did not kill him, nor crucified him. But they killed was shown to them same as Jesus. Who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they did not kill him:

158. But, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;

159. And there is none of the People of the Book but must believe in him before his death; and on the Day of Judgment he will be a witness against them.

WRITER: HAKAN COŞAR
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir