HER ZORLUĞUN KOLAYLIĞI VARDIR /// Difficulty is have an ease

(Below is the article in English.)

94 inşirah
5 – Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6 – Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
7 – O halde boş kaldın mı, yine kalk yorul.
8 – Ancak Rabbine yönel.
Allah her zorluğun bir kolay çözümü var diyor ve bu sözünü iki kere tekrarlıyor. Genelde insanlar çok önemli bir şey duyduğunda ve bu duyduğuna şaşırdığında insanların duyduğunun teyitlenmesinde ve aklına kazınması için iki kere tekrarlanır. Burada Allah da iki kere tekrarlıyor. Ve insanların kolay çözümü bulması için yol gösteriyor, kolaylığın bulunması için oturmayın çaba harcayın ve bunu Allah’dan yardım dileyerek yapın diyor.

Saygılarımla
Hakan Coşar

English

94 The Expansion
5. Surely with difficulty is have an ease.
6. Yes. With difficulty is have surely ease.
7. if you have spare time, get up and be effort again.
8. However. Orient to the god

God says that every difficulty has an easy solution. It was repeated this twice. In general, people are repeated twice when they hear something very important. and when they are surprised to heared it. this for confirmed what people’s heared. for memorize what heared. Allah was repeated here twice. And teached for people the way to find the solution. Do not stay spare time, spend effort to find the solution and do it by want help from God.

Best Regards
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.