BU ALLAH EMRİDİR, UYMAYAN KAFİRDİR. /// This is the Order of Allah. The Disobeying Unbeliever.

(Below is the article in English.)

Allah emir verdiğinde. Allah’a ve ahiret gününe inananlara o emrin uygulanma zorunluluğu vardır. Uygulamayan ya kafirdir yada münafıktır. Ya Allah’ı reddetmiştir yada ağzıyla inandım deyip, kalbinde inançsızdır, müslümanları kandırmaya çalışıyordur.

Aşağıdaki ayetlerde Allah müminlere emir veriyor. Emanetleri ehline verin, adaletle hükmedin.

Ehli kelimesi iki anlamlıdır, hem sahibi, hemde ustası, anlamındadır.

Ayetlerin emanet ile beraber genel konusu, adalet konusudur, Adalet Devletin görevidir. Devletin adalet görevini örnek kabul edersek, devletin ekonomiden, başkanlığa her bölümüne 4/58-59 ayetlerin hükmü aynıdır.

Devletin adalet makamı emanettir. Allah C.C emri: Emaneti ehline veriniz. 

Anlaşmazlık halinde Allah’a ve Elçiye danışılması emrediliyor.

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla.

4/58-59

Şüphesiz Allah size emrediyor, emanetleri ehline vermenizi ve hükmettiğiniz zaman insanlar arasında adaletle hükmetmenizi. Şüphesiz Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah görendir, işitendir.

Ey iman eden kimseler, itaat edin Allah’a ve Elçiye itaat edin ve sizden olan buyruk sahibine. Herhangi bir şey hakkında anlaşmazlığa düşerseniz eğer onu götürün Allah’a ve Elçiye. Eğer inanıyorsanız Allah’a ve ahiret gününe. Bu daha iyidir ve daha güzeldir sonuç bakımından da. 

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

When Allah orders. Those who believe in Allah and the Last Day are obliged to follow that order. He who does not practice is either an unbeliever or a hypocrite. He either rejected to Allah or said he believed with his mouth and was unbeliever in his heart; trying to deceive Muslims.

In the verses below, Allah commands believers. He says to give the relics to his master. You judge with justice.

The word (ehli) has two meanings, it means both owner and master.

The general subject of the verses together with the trust is the issue of justice. This issue is the state duty. provision the duty of justice of the state, the rule of the state from the economy to the presidency is the same. The justice authority of the state is entrusted. Allah C.C order: Give the relics to the competent human.

In case of disagreement, it is ordered to consult God and the Messenger.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

Indeed, Allah commands you to give the relics to its owner and, when you rule, judge with justice among people. Surely, what good advice Allah gives you with it. Indeed, Allah is All-Seeing, Hearing.

O you who believe, obey Allah and obey the Messenger and the decree from you. If you disagree about anything, take it to God and the Messenger. If you believe in Allah and the Last Day. This is better and more beautiful in terms of results. 4/58-59

Best Wish

Hakan Coşar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir