KABE’NİN VE HACCIN ÖZGÜRLÜĞÜ /// Freedom of the Kaaba and Hajj

(Below the article english)

Hac alanı ve Hac ayları, hac görevi için yeterli yere ve zamana sahiptir. Fakat bugünkü koşullarda müslümanlar Hac Zamanı Kabe’ye ne yazık ki kura ile gidebilmektedir. Kura’nın kumara benzemesi İslamın ruhuna tezattır. Bazıları 10, 15 yıl kura’da kazanmayı beklemektedir. Bu hatalı durum süratle düzeltilmelidir.

Hac: Cuma namazının dünya geneli olanı gibi düşüne biliriz. Cuma namazı mahalledeki insanların birlik ve beraberlik halinde ibadetidir, hac ise dünya çapında tüm inananların bir araya gelip birlik ve beraberlik içinde Allah’a ibadetidir.

Hacca gitmek farzdır. Maddi durumu müsait her müslüman hacca gidip ibadetini yerine getirmelidir.

2. Sure Bakara / 197 – Hac, bilinen aylardadır. Her kim o aylarda hacca başlayıp kendisine farz ederse; artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne işlerseniz, Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun!

Yukarıdaki ayet Hac’ın farz oduğunu duyurmakta ve açıkça hacda nelerin yapılmaması gerektiğini açıkça anlatmaktadır.

22. Sure Hac / 27 – İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya incelmiş binekler üstünde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler.

Yukarıdaki ayette ise herkesin Hac’a çağrıldığını ve ne kadar uzakta yaşansa da her yolu aşıp gelinmesi söylemektedir.

2. Sure Bakara
217. Sana haram ay ve onda savaşma hakkında soru yöneltiyorlar. De ki: “Onda savaş, büyük bir günahtır. Allah yolundan engellemek, O’nu inkar etmek, Mescid-i Haram’a gidişi engellemek ve halkını oradan çıkarmak ise, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne ise, adam öldürmekten daha büyük bir kötülüktür. Onlar güçleri yeterse, sizi dininizden döndürmek için sizinle savaşı sürdürürler, sizden her kim de dininden döner ve kafir olarak ölürse, bunların yaptığı bütün iyi işler dünya ve ahirette boşa gitmiştir ve artık onlar cehennemliktirler, hep orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Yukarıdaki ayette ise Kabe’ye gitmeyi engellemek, Allah katında günahtır deniyor. Günümüzde Kabe’nin etrafı binalar ile çevrilidir. Bu yüzden hac zamanı hacı adaylarının hacca gelmesi sınırlandırılmaktadır. Bu birçok müslümanın hacca gelmesinin engeller.

2- Bakara suresinin 217. Ayetine göre Kabe’ye gelinmesini engelledikler için Bunu engelleyenlerin tamamı Allah katında günahkarlardır.

Bu hatayı yapanlar. Bir an evvel bu hatayı düzeltmeliler. Günahtan kurtulmalılar. Aksi halde Allah 22. Sure Hac’ın 25 ayetinde Kabe’den alıkoyanlara can yakıcı bir azap vereceğini söylüyor.

22- Hac
25 – Şüphesiz inkâr edenlere, Allah’ın yolundan, yerli ve yolcu bütün insanlar için eşit kılınan Mescid-i Haram’dan alıkoyanlara ve orada zulümle yanlış yola saptırmak isteyene can yakıcı bir azab tattırırız.

Saygılarımla
Hakan Coşar

ENGLISH

The pilgrimage area and the pilgrimage months have enough space and time for the pilgrimage task. However, in today’s conditions, unfortunately, Muslims can go to the Kaaba during the Hajj by lot. The resemblance of Kura to gambling is in contrast to the spirit of Islam. Some expect 10 to 15 years to win in the lottery. This faulty situation should be corrected quickly.

Hajj: We can think of it as the world-wide Friday prayer. The Friday prayer is the worship of the people in the neighborhood in unity, and the pilgrimage is the worship of God in unity and solidarity with all believers around the world.

It is fard to go to pilgrimage. Every Muslim whose financial situation is suitable should go on pilgrimage and perform his worship.

2. Baqara / 197 – Hajj is in the known months. Whoever starts the pilgrimage in those months and religious duty it for himself. There is no more approaching women, committing sins and fighting on pilgrimage. Whatever good you do, Allah knows it. Get yourself some food. Undoubtedly, the best food is fear of Allah. O humans of intelligence! Be afraid of me!

The above verse announces that Hajj is obligatory and clearly explains what should not be done during pilgrimage.

22. Sura Hajj / 27 – Call people on pilgrimage. Let them come to you by walking or crossing every deep valley on slim mounts.

In the above verse, it is said that everyone is called to Hajj and that they should cross every road, no matter how far they live.

2. Sura Baccarat
217. They are asking you about the haram month and fighting in it. Say: “War in him is a great sin. To prevent him from the way of Allah, to deny Him, to prevent him from going to the Masjid al-Haram and to expel his people from there is a greater sin in the sight of Allah. Fitna is a greater sin than killing a man. If they can wage war with you to turn you away from your religion, and whoever of you turns away from your religion and dies as an unbeliever, all their good deeds have been wasted in the world and the hereafter, and now they are in hell, they will always stay there forever.

In the above verse, it is said that it is a big sin in Allah’s sight to prevent going to the Kaaba. Today, the Kaaba is surrounded by buildings. Therefore, pilgrimage candidates are restricted to during pilgrimage. This prevents many Muslims from coming to the pilgrimage.

2- According to the 217th verse of the Surah al-Baqara, all those who prevent this from coming to the Kaaba are sinners in the sight of Allah.

Those who made this mistake. They should fix this mistake as soon as possible. They must be saved from sin. Otherwise, Allah says in the 25 verse of Surah 22, Hajj, he will inflict a painful punishment on those who take them from the Kaaba.

22- Hajj
25 Lo! Those who disbelieve. We make those who keep from the Masjid al-Haram, which is made equal for all people, both native and passengers in the path of Allah, and those who want to lead them astray by cruelty, We will make them taste a painful punishment.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir