MERYEM KADINLARIN LİDERİDİR /// Mary is the leader of all women

Meryem tüm kadınların lideridir. Allah dedi. / Mary is the leader of all women. Allah said.
(Below is the article in English.)

66/12.Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.

3/42.Melekler şöyle demişlerdi: “Ey Meryem, Şüphesiz Allah seni süzüp seçti, seni tertemiz yarattı ve seni alemin kadınlarına üstün kıldı!

AÇIKLAMA:
Allah, Kuranda ayetleri ile bildirdi.
Meryem’i alemdeki tüm kadınlardan üstün yaptı.
Meryem’i tüm kadınların başına yönetici yaptı.
Meryem’i tüm kadınlara örnek yaptı.
Meryem’in iffetini koruduğunu ve Rabbinin kitaplarını doğruladığını söyledi.
Haydi tüm kadınlar, Meryem’i örnek alın.

YAZAN: HAKAN COŞARENGLISH

Mary is the leader of all women. Allah said.

66/12. God also exemplified Mary. The daughter of Imran, who protecting her chastity intact and that we blow her from our soul, and she was confirmed the words and books of her Lord. He was one of the obedients.

3/42 The angels said: “O Mary, Certainly Allah has chosen you, made you clean and made you superior to the women of the world!

EXPLANATION:
Allah has revealed with verses in the Qur’an.
God made Mary superior to all women in the world.
God made Mary a manager to all women.
God made Mary an example for all women.
God said that Mary kept her chastity and confirmed the books of her Lord.
Come on, all women, take Mary as an example.

WRITER: HAKAN COŞAR

——-—Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir