İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ /// FREEDOM OF EXPRESSİON

(Below is the article in English.)

Şayet, bir düşünce, inanc, kanaat, duygu, barışçı yoldan hür olarak söylenebiliyorsa, bu ifade özgürlüdür.

Özgür ifade özgür düşüncenin eseridir. Özgür düşünce sorgulayıcıdır, kişiyi bilinçlendirir. İfade özgürlüğü de kişinin gelişimine hizmet eder.

Toplumlar bireylerle oluşur. Bir toplumun bireyi ne kadar bilinçli olursa o toplum daima medeniyet yolunda ilerler. Bu medeniyet yolunun yapıcıları; Güzelliği, bilgiyi, iyiyi, araştıran ve sorgulayan kişilerdir.
Tarih boyunca bu yolu bozanlar hep olmuştur ama, bu yolu yapanlar bu yolda yürüyenler, bu yolu her zaman onarmışlardır. İşte bu yol yapıcılarının içinde sanatçının varlığı asla yadsınamaz.
Sanatçılar, hislerini ve düşüncelerini, sanatın herhangi bir yoluyla dışarı atmak zorundadır. Resim, şiir, edebiyat,heykel, tiyatro, sinema meydana gelir.. Güzel sanatlarla beraber yaşayan halk, sanatkarın kendisi olur. Ve halk kendi yaşam tablosunu çizer, müziğini çalar, şarkılarını söyler. Böyle sanatla yaşayan bir millette şiddet olmaz..
Sanat ve Sanatcı, medeni bir halkın en büyük ihtiyacıdır..

YAZAN: HALE ERALPFREEDOM OF EXPRESSİON

Freedom of expression If a thought, belief, opinion, emotion can be said to be free in a peaceful way, this expression is free. Free expression is the work of free thinking. Free thinking is questioning, it makes the person conscious. Freedom of expression also serves the development of the person.

Societies are made up of individuals. The more conscious the individual of a society, the society always goes on the road to civilization. The makers of this road of civilization; They are people who research and question beauty, knowledge, good. The existence of the artist in these road constructors can never be denied.
Artists have to throw their feelings and thoughts out through any form of art. Painting, poetry, literature, sculpture, theater, cinema occur. People living with fine arts become the artist himself. And the public draws his own painting, plays his music, sings his songs There is no violence in a nation living with such art.
Art and Artist is the greatest need of a civilized people.
WRITER: HALE ERALP

————-———Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.