İLK VAHİY VE YAŞANANLAR /// The First Revelation and Experiences

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Kuran surelerini iniş sırasına göre okursak, vahyi ve o günlerde orada  yaşananları ve peygambere insanların nasıl cevap aldığını net anlayabiliyoruz. 

Örnek olarak ilk inen 4 sureyi inceleyelim.

Kısaca Şöyle: Peygamber vahyi alır, insanlara iletir. İnsanlar ona aşktan aklını kaçırdığını söyler. Allah ona, sen yüce ahlak sahibisin, yakında herkes kimler deliymiş bilinecek der.

Cebrail peygambere gelir. Allah’ın adıyla oku der. Sonsuz büyüklüğe sahip Allah’ın insanın yapışkan maddeden yarattığını,  yazmayı  ve bilmediklerimizi öğrettiğini söyler. Vahyi yazmasını bildirir. İnsanın azgınlığının sebebinin, insanın hiç kimseye muhtaç olmadığını sanmasından kaynaklandığını, muhakkak dönüşün Allah’a olduğunu söyler.

ikinci vahiy de ise: peygamber vahyi yazmaya ve okumaya başladığını ve Allah’ın yorumunu görüyoruz. İnsanların cevap olarak Peygambere mecnun denildiğini anlıyoruz. ( Mecnun : sevda yüzünden kendini yitirmiş kimse. çılgın, deli. )  (ecr : Bir işe karşılık mükâfat) Peygambere sonsuz mükafat vereceğini bildirir. İnsanlar, peygamberin huy ve niteliklerine kötü söz söylemişler ki; Allah ona en iyi ve güzel olan nitelikte olduğunu teyit ediyor. Peygamber ve insanların kimin gönül vermiş, tutulmuş olduğunu göreceğini söylüyor.

Önemli Sonuç: İnsanların azgınlık yapmasının temel sebebi: İnsanların, Allah dahil hiç kimseye muhtaç olmadığını sanmasıdır. 

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

96-ALAK:

1 – Yaratan Rabbinin adıyla oku!

2 – O, insanı bir alakdan yarattı.

3 – Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

4 – O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

5 – İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

6 – Hayır! Doğrusu insan azgınlık eder.

7 – Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

8 – Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

 

68-KALEM:

1 – Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 – Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 – Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 – Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

5 – Göreceksin, onlar da görecek.

6 – Hanginizde imiş meftun. (meftun: gönül vermiş, tutulmuş)

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

If we read the chapters of the Qur’an in the order of their descent, we can clearly understand the revelation and how people responded to the prophet in those days.

As an example, let’s examine the first 4 suras that descended.

Briefly: The Prophet receives the revelation and conveys it to the people. People tell him that he’s out of his mind because of love. God tells him that you are the possessor of great morals, everyone will soon be known who is crazy.

Gabriel comes to the prophet. It says read with the name of Allah. It says that God, the infinite great, created man from sticky matter, and teaches us to write and what we do not know. He instructs him to write the revelation. He says that the reason why man is indignant is that he thinks that he is not dependent on anyone and that it is definitely a return to Allah.

And the second revelation: we see that the prophet started to write and read the revelation. And God’s interpretation of the event. We understand that people called the Prophet Majnun as an answer. (Mecnun: someone who lost himself because of love. Crazy.) (Ecr: Reward for a job) He informs the Prophet that he will give eternal reward. People said bad words to the nature and qualities of the prophet; Allah confirms to him that he is the best and the most beautiful. He says that the Prophet and people will see who has crazy.

Important Conclusion: The main reason why people are go excessive is that people think that they do not need anyone, including Allah.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

96- ALAK

1 – Read in the name of the Creator God!

2 – He created man from a sticky substance.

3 – Read! Your Lord has infinite greatness.

4 – He is the Lord that taught to write with a pencil.

5 – He taught man what he did not know.

6 – No! Honestly, human beings are go excessive.

7 – Because he thinks he is not in need.

8 – Surely the return is to your Lord.

68- KALEM

1 – Nûn. Swear been the Pen and what writes.

2 – You are not mecnun ( Mecnun: someone who lost himself because of love. Crazy. ) with the blessings of your God.

3 – Undoubtedly, there is an inexhaustible reward for you.

4 – You are of course about a high morality.

5 – You will see, and they will see.

6 – Which one of you was meftun. (meftun: devoted, afflicted)

Best Wish

Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.