RABBİM! KAVMİM KURAN’I KENARA İTİP BIRAKTILAR /// My God! My Tribe Pushed the Quran a Side and leave It.

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Kim ne derse desin veya kim neye inanırsa inansın. Gerçeği sadece Kuran söyler.
Alemlerin Rabbi Allah bize Kuranda bildiriyor. Peygamberimiz kavminin Kuran’ı bir kenara ittiğini ve bıraktığını, Allah’a söyleyecek.

Sevgili mümin kardeşlerim. bu ayetin varlığından haberi olmayanlar için, bu ayet bir delildir. Kuran’ı okumadıklarına, Kuran’ı bilmediklerine, Kuran’ı bıraktıklarına delildir.

Sevgili inananlar. Kuran’ı okuyalım, anlayalım. Kulaktan duyma bilgiler ile dine sahip olmayalım. Doğru olan elbette bizzat Kuran’dan okuyarak öğrenmektir.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla
25/ Furkan
27. O gün zalim kimse ellerini ısıracak ve şöyle diyecek: “Eyvah! Keşke peygamberin maiyyetinde bir yol tutsaydım!
28. Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeseydin!
29. Bana geldikten sonra Kur’an, vallahi o beni saptırdı.” Öyle ya şeytan insanı yapayalnız, yardımsız bırakır.
30. Peygamber de dedi ki: “Ey Rabbim, kavmim bu Kur’an’ı bir kenara itip bıraktılar”

Saygı ve sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Whoever says what or who believes what. Only the Qur’an speaks the truth.
God, the Lord of the Worlds, tells us in the Qur’an. Our Prophet will tell Allah that his people pushed the Qur’an aside and abandoned it.

My dear believing brothers. For those who are unaware of the existence of this verse, this verse is evidence. It is evidence that they did not read the Qur’an, did not know the Qur’an and abandoned the Qur’an.

Dear believers. Let’s read and understand the Quran. Let’s not have a religion with hearsay information. The right thing is, of course, to learn by reading from the Qur’an itself.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah
25/ Furkan
27. On that day, the cruel person will bite his hands and say: “Alas! I wish I had followed a path in the courtesy of the prophet!
28. Oops! I wish you didn’t make a friend of that thing!
29. After it came to me, the Quran, I swear by God, he misled me. “So, the devil leaves people alone, without help.
30. The Prophet said: “My god, my people pushed this Quran aside and leave it”

Best Wish
Hakan coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.