ADEM MELEKLERE DEDİ Kİ /// Adam said to the Angels

Hz Adem’in, Meleklere söylediği isimler nedir? / What are the names Adam said to the Angels?

Adem ve İsimler ve Melekler & Adam and Names and Angels

2 Bakara

30. Düşün ki, Rabbin meleklere: “Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.” dediği vakit, “Biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?” dediler. “Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!” buyurdu.
31. Ve Adem’e bütün isimleri öğretti. Sonra o isimlerin delalet ettiği şeyleri meleklere gösterip: “Haydi davanızda doğru iseniz, Bana şunları isimleriyle haber verin!” buyurdu.
32. Melekler: “Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz Ya Rab! Bizim için, senin bize bildirdiğinden başka bilgi mümkün değildir. O her şeyi bilen hüküm sahibi sadece Sensin Sen!” dediler.
33. “Ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver!” buyurdu. Bu emir üzerine Adem, onlara isimleriyle bunları haber verince buyurdu ki: “Size demedim mi Ben her halde göklerin ve yerin sırrını bilirim! Ve sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri de biliyorum!”

30 Rum
11. Allah yaratışa başlar, sonra onu varlık alanından çekip tekrar yaratır. En sonunda O’na döndürülürsünüz.

10 Yunus
4. Allah’tan hak bir vaat olarak hepinizin dönüşü yalnız O’nadır. Yaratılışı başlatır, sonra yarattıklarını varlık alanına ardarda çıkarır ki, iman edip hayra ve barışa yönelik amelleri yerli yerince sergileyenleri ödüllendirsin. Küfre dalanlara gelince, onlar için, nankörlük edip gerçeği örtmeleri yüzünden, kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap öngörülmüştür.

Açıklama: Melekler insanların kan döküceklerini söyledi. Adem meleklere varlık alanında yaratılmış bulunan peygamberlerin isimlerini söyledi. İsimlerin aynı zamanda anlamları vardı. Örneğin: Emin insan veya Mesih gibi.????English

Adam and Names

Quran 2 Bakara
30. Think. Your Lord to the angels: “I will appoint a caliph on earth.” When he says, “. Are you going to create a creature that will condemn you while you glorify and bless you and create blood?” they said. “Ofcourse, I know what was your don’t know!” God said.
31. And God taught Adam all the names. Then God showed the angels to the that those names were pointing out. “Come on, if you are right in your case, let me know by their names!” He said.
32. Angels: “Surely you are beyond all shortcomings. Lord! For us, it is not possible for us to know anything other than what you have been revealed to us. they said.
33. “O Adam, tell them by name!” He said. Upon this commandment, Adam told them by name. God said “Did I not say to you? I know the secret of the heavens and the earth, and I know what you have revealed and concealed!”

Quran 30 Rum
11. God begins the creation, then pulls him out of the realm of existence and recreates it. You will eventually be returned to Him.

Quran 10 Yunus
4. A promise from God. The return of everybody is only God . God Creates Creation. Then God creates all creation one after the other in the space of existence. He will reward those who believe and exhibit good deeds and peace. As for those who blasphemes. For them, a drink of boiling water and a painful doomsday are foreseen. Because they was ingratitude and was hide the truth.

Explanation: The angels said people would get blood. Adam said to the angels, the names of the prophets who were created in the realm of existence. The names also had meanings. For example: like Reliable man and or Christ.

Yazan/ Writer: Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir