Varlık Zamanı ve Yokluk Zamanı & Entity Time and Lack’s Time

Varlık Zamanı ve Yokluk Zamanı & Entity Time and Lack’s Time

(Below is the article in English.)

10- Hud

9. Şayet insana tarafımızdan bir nimet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alırsak, şüphesiz ki, o bütün ümidini yitirir ve nankör biri oluverir.
10. Şayet ona, dokunan bir sıkıntıdan sonra bir mutluluk tattırıverirsek: “Her halde benden bütün kötülükler gitti.” der ve mutlaka sevinir, övünür.
11. Ancak her iki durumda da sabredip güzel güzel işler yapanlar başka; işte onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Allah bizden, başımıza bir yokluk geldiğinde. Ümidimizi kesmememizi istiyor. Eskiden verdiği nimetleri unutup nankör olmamamızı tavsiye ediyor.
Bizleri sıkıntıdan kurtardığında ise. Kendimiz ile övünmememizi tavsiye ediyor.
Varlıkta ve yoklukta sabırlı olup. İyi işler yapanlara mükafat vaadediyor.????English

Entity Time and Lack’s Time

Quran 10 Hud

9. If we give man a blessing from us and then take back it away from him. without doubt, he shall lose all hope. And he become ungrateful.

10. If we was give him happiness, then a happiness after a nuisance that touches him. He say “After all, all evil has gone away from me.” He rejoices and boast.

11. However, in both cases, those who do patience and do nice work are another; there is a forgiveness and great reward for them.

when there is lack in our life. God wants us to don’t stop expectation. Don’t forget the blessings that God was give before. And advises us, we not to be ungrateful. And when he rescues us from lack. God advises us not to brag. We must be patient in existence and absence. He said, “Those who do good deeds have reward.”

Yazan & Writer: Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.