HANGİ PEYGAMBER UZAKDOĞUYA GİTTİ / Which Prophet went to the Far East

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Bazı din alimleri, Kuranda uzakdoğuya giden peygamber yazmadığını iddia etmektedir.

Hakbuki Kuran Zülkarneyn peygamberin uzakdoğuya gittiğini yazmaktadır.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Bir de sana Zulkarneyn’den soruyorlar. Dedi: “Size ondan bir hatıra okuyacağım.”
Biz onun için yeryüzünde bir iktidar hazırladık ve ona ulaşmak istediği şeyden bir sebep verdik. Derken o bir sebebi izledi. Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşin kendilerini ondan koruyacak bir siper yapmadığımız bir kavim üzerine doğmakta olduğunu gördü. İşte böyle. Halbuki Biz, onun yanında nelerin bulunduğunu tamamen biliyorduk.

18. Kehf /83-84-85-90-91

Yukarıdaki ayette uzakdoğuya giden peygamber söylendi. Ayrıca aşağıdaki ayet ile uyarıcı gitmeyen ümmet olmadığı bildirildi.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Muhakkak ki, Biz seni gerçek ile hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet de yoktur ki, içlerinden bir uyarıcı geçmiş olmasın.

35. Fatr / 24

Saygı ve Sevgilerimle 

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Some religious scholars claim that there is no prophet in the Qur’an who went to the Far East.

Indeed, the Qur’an states that the Prophet Dhul-Qarnayn went to the Far East.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

And they ask you about Zulkarneyn. He said: “I will read you a memoir from him.”
We have prepared for him a power on earth and we have given him a reason for what he wants to achieve. Then he followed a reason. When he finally reached the place where the sun was rising, he saw that the sun was rising on a people for whom we had not made a shield to protect them from. That’s it. However, We knew exactly what was with him.

18. Kehf /83-84-85-90-91

In the verse above, the prophet who went to the far east was said. In addition, with the verse below, it is stated that there is no nation where the warner does not go.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah
Surely, We have sent you with the truth as both a herald of good news and a warner. There is no nation that has not received a warner from among them.

35. Fatr / 24

Best Wish 

Hakan Coşar 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir