İnananların Evlenmesinin yasak olduğu kişiler / Persons for whom Believers are prohibited from marrying

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Bizlerin Evlenmesinin yasak olduğu kişiler, aşağıdaki ayet ile Allah tarafından bizlere öğretildi.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Nisa 23. Size şunları nikahlamak haram kılındı: Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek ve kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz ve karılarınızın anneleri, ve kendileri ile zifafa girdiğiniz kadınlarınızdan olan ve evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer üvey kızlarınızın anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Sulbünüzden gelen (öz) oğullarınızın hanımları ile evlenmeniz ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Ancak cahiliyyet devrinde geçen geçmiştir. Şüphesiz ki Allah gafur (çok bağışlayıcı) ve çok merhamet edicidir.

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

The people we are forbidden to marry have been taught to us by Allah in the following verse.

 

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

Nisa 23. It has been forbidden for you to marry the following persons: Your mothers, your daughters, your sisters, your father’s sister, your mother’s sister, your brothers’ and sisters’ daughters, your nurses who nursed you, your milk sisters and your wives’ mothers, and your step-daughters from your wives with whom you had intercourse. If you do not had intercourse the mothers of your stepdaughters, there is no sin on you in marrying them. It is also haram for you to marry the wives of your (own) sons and marry two sisters together. However, the time of ignorance has passed. Undoubtedly, Allah is forgiving and merciful.

Best Wish

Hakan Coşar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir