TÜRKİYE VE ABD DOSTLUĞU İSPATLIDIR. /// Turkey and the US friendship was proven

(Below is the article in English.)

Bosna’da katliam yaşanırken, Türkiye Tüm Dünya ülkelerini yardıma çağırmıştı. Ülkemizin yardım çağrılarına herkes sessiz kaldı. Sonra A.B.D’den yardım istedik. Amerika öncülük etti ve NATO kuvvetleri ile beraber savaş bitti, barış geldi.

Bosna Hersek’te, 1992 yılında başlayan 1995 yılına kadar süren Bosna savaşında, binlerce sivil Boşnak katledildi. Bosna savaşına, ABD kuvvetleri öncülüğündeki NATO, askeri müdahale gerçekleştirmişti.

Bosna’da 1992 yılında başlayan, çoğunluğu Müslüman sivil Boşnak olmak üzere 200 bin kişinin öldüğü, 50 bin kadının şiddete maruz kaldığı, birçok tarihi eserin yerle bir edildiği, 2 milyon insanın mülteci durumuna düştüğü savaşa, uluslararası toplum sessiz kaldı.

A.B.D’nin baskısından sonra NATO tarafından 30 Ağustos 1995 tarihinde gece saat 02.00 sularında Bosna’daki Sırp hedeflere yönelik ”Kararlı Güç Harekatı” (Operation Deliberate Force) başlatıldı. Operasyon, 21 Eylül 1995’te sona erdi. Yaklaşık 400 savaş uçağı ve 15 ülkeden 5000 askerin katıldığı müdahalede binin üzerinde roketle Sırp ülkelerimizhedefleri vuruldu.

NATO’nun Bosna Hersek’teki müdahalesine ABD askerlerinin yanı sıra, Türkiye, Almanya, Almanya, Fransa, Büyük Britanya, Hollanda, İtalya ve İspanya’dan askerler de katıldı.

Anlaşılan; bu ilahi sınavda en büyük notu ABD almıştır.

ABD’nin bize dostluğu ispatlıdır. Türkiye’nin ABD’ye dostluğunu, Güney Kore’de ispatlıdır.

Türkiye ve ABD’nin dostluğu, barış ile sonuçlanmış başarılar kazanmış kardeşliktir. Her dürüst ve iyi ortaklığın diğer bir ortağı da Allahtır.

Ülkelerimiz dostluğunu ve ortaklığını arttırmalıdır. Barış ve dostluktan güzeli yoktur.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar
ENGLISH

While there massacre in Bosnia, Turkey urged to help all countries of the world. Everyone remained silent to our country’s calls for help. then we asked the United States for help. America led the way, and with NATO forces the war ended, peace came.

Thousands of civilian Bosnians were killed in the Bosnian war in Bosnia and Herzegovina, which started in 1992 and lasted until 1995. NATO, led by US forces, carried out a military intervention in the Bosnian war.

The international community remained silent for the war that started in Bosnia in 1992, in which 200,000 people, mostly Muslim civilians, were killed, 50,000 women were subjected to violence, many historical artifacts were destroyed, and 2 million people became refugees.

After the pressure of the USA, “Operation Deliberate Force” was launched by NATO on 30 August 1995 at around 02:00 am for Serb targets in Bosnia. The operation ended on September 21, 1995. Serbian targets were hit with over a thousand rockets in the intervention, which was attended by nearly 400 warplanes and 5000 soldiers from 15 countries.

NATO’s intervention in Bosnia as well as the US troops in Bosnia, Turkey, Germany, Germany, France, Great Britain, Holland, Italy and Spain also joined soldiers.

Apperantly; USA got the highest grade in this divine test.

The friendship of the USA to us is proven. Turkey’s friendship with the United States, is proven in South Korea.

Turkey and the US friendship, brotherhood won achievements have resulted in peace. Another partner of every honest and good partnership is God.

Our countries should increase their friendship and partnership. There is nothing better than peace and friendship.

Best Wish
Hakan Coşar

Kaynak/Source: Wikipedia, Sabah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir