CENNETTE HAYVANLAR OLACAKMI SORUSUNUN CEVABI / The answer to the question of whether there will be animals in heaven

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah, bizleri ahirette tekrar dirilttiği gibi, tüm hayvanları da diriltecektir. Bunu bize Kuranda bildirdi.

6 Enam/ 38 Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar! Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.

Allah bizlere hayvanların cennetteki durumunun nasıl olacağını da, Vakia suresinde öğretti. Cennette hayvanlarda yaşayacak, insanlar görüp beğendiklerinden beslenebilecekler. Adem ve Havva’ya bir ağaç hariç tüm nimetler serbestti. Ayette kuş eti yeneceğini bildirmektedir. Bununla beraber Cennette kan akıtmak veya dışkılamak olmayacağı için kuş etinin nasıl yenecek duruma geleceği bilmiyoruz. İnşallah onu orada öğrenenlerden oluruz. 

56. Vakia / 11-12-20-21 Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

Naim cennetlerinde yakın olanlardır. Nimet cennetlerindedirler.

Meyve beğendiklerinden, kuş eti istediklerinden,

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar 

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

Allah will resurrect all animals, just as God resurrected us in the Hereafter. Lord told us this in the Qur’an.

6 Enam/ 38 With The Name of Rahman, Rahim, Allah

There is no animal floundering on the ground and no bird flying with its two wings; Let them not be a nation like you! We did not leave anything missing in the book. Then they all gather before their Lord.

Allah also taught us how the animals will be in Paradise in Surah Vakia. Animals will live in Paradise, and people will be able to feed on what they see and like. All blessings were free to Adam and Eve except for a tree. The verse states that bird meat will be eaten. However, we do not know how bird meat will be eaten, as there will be no shedding of blood or defecation in Paradise. Hopefully we will be among those who learn it there.

56. Vakia / 11-12-20-21 With The Name of Rahman, Rahim, Allah

Naim are those who are close in their paradise. They are in the paradise of blessings.

Fruits from they like, bird meat from they want,

Best Wish 

Hakan Coşar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir