SAYIN MİLLETİM, SAĞLIKTA DEVRİM YAPALIM /// Dear My Nation, Let’s Make a Revolution in Health.

Sevgili Türk Milleti !

Acilen Sağlıkta Milli Devrim Yapalım.

Doktor ve hemşirelerimiz en iyi şekilde eğitilmeli ve tıp bilimini geliştirecek, daha hızlı ve kesin tedavilerin bulunmasında çalışacakları ortam ve teçhizatlar sağlanmalıdır.

Atamız beni Türk doktorlarına emanet edin dedi. Çok da doğru söyledi.

Acilen ülkemiz kendi aşılarını ve kendi ilaçlarını yapmak zorundadır.

Bulacağımız, geliştireceğimiz, üreteceğimiz, ilaç ve aşılar en iyi ve en ileri şifaya sahip olmalıdır.

Tüm hastanelerimizde yeterli sayıda doktor ve hemşire olmalıdır. Hastanelerimizde yatak, makine ve teçhizat eksiği kalmamalıdır. Devlet hastanerimiz, özel hastanelerle yarışıp, tedavide hizmette dünyada öne geçmelidir.

Türk milleti akıllı ve zekidir, Türk milleti çalışkandır, Türk milleti azimlidir.

Tüm bunları gerçekleştirecek kudret, Allah’a inanan, dürüst ve onurlu milletimizde mevcuttur.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Turkish Nation !

A National Revolution in Health Should Be Made Immediately.

Our doctors and nurses should be trained in the best way and the environment and equipment should be provided to improve medical science and to work in finding faster and more precise treatments.

Our ancestor said entrust me to Turkish doctors. He said it very right.

Our country has to make its own vaccines and medicines urgently.

The drugs and vaccines that we can find, develop and manufacture must have the best and most advanced healing.

All hospitals should have a sufficient number of doctors and nurses. There should be no shortage of beds, machinery and equipment in our hospitals. Our state hospitals must compete with private hospitals and take the lead in treatment service in the world.

The Turkish nation is smart and clever, the Turkish nation is hardworking, and the Turkish nation is determined.

The power to realize all these is in our honest and honorable our nation who believes in God.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir