HARUN’UN KIZKARDEŞİ MERYEM’İN DOĞRUSU /// Aaron’s sister, Mary,The Truth.

(Below is the article in English.)

?? Harun’un Kızkardeşi Meryem’in Doğrusu.
???? Aaron’s sister, Mary,The Truth.

?? Harun’un Kızkardeşi Meryem’in Doğrusu.

19 Meryem 27. Derken onu taşıyarak kavmine getirdi, Onlar: “Hey Meryem, sen Allah biliyor ya yumurcak birşey getirdin!

19 Meyem 28. Ey Harun’nun kız kardeşi, baban bir kötülük adamı değildi, annen de iffetsiz değildi”

Açıklama: Meryem’e Harun’un kızkardeşi denildi. Bunun sebebi Meryem’in, Harun peygamberin öğrettiklerine inanmasıdır. Harun’un dinine uymasıdır. Meryem’in Harun adında erkek kardeşi yoktur. Kızkardeş denmesinin sebebi günümüzde rahibelere kızkardeş denmesi ile aynıdır.

Allah hata yapmaz. İnsan hata yapar.

7 Araf 45. Ki, Allah’ı yolundan alıkoyarlar ve onu eğip bükmek isterler ve onlar ahireti de inkar eden kafirlerdi.”

2 Bakara 104. Ey iman edenler, “Raina” demeyin, “Unzurna” deyin ve duyun ki, kafirler için pek elem veren bir azap vardır.

Açıklama: Allah inanmayanları kelimelerin anlamını değiştirmemeleri için uyardı.
Kelimelerin anlamını değiştirince. İnsanların doğruya inanmalarını engellemeye çalışırlar.

Yazan: Hakan Coşar????

English

Aaron’s sister, Mary,The Truth.

19 Meryem 27. Then she carried and bring him to his people. They said: “Hey Mary, God knows that. You have brought something a brat

19 Meryem 28. O Aaron’s sister, your father was not an evil man, and your mother was not an dishonorable. “

Description: Mary was called Aaron’s sister. The reason for this is that Mary believed what the prophet Aaron taught. Aaron’s religion. she is responsible for Aaron’s religion’s. Mary does not have a brother named Aaron. The reason for being called a sister is the same today as nuns being called a sister.

God does not make mistakes. People can make mistakes.

7 Araf 45. So they keep they from God’s way. And they want to tilt and bend it. And they were infidels who denied the Hereafter. “

2 Bakara 2 Baccarat 104. Believers, do not say “Raina”, say “Unzurna” and hear that there is a painful doom for infidels.

Explanation: Allah warned the unbelievers not to change the meaning of the words.
When you change the meaning of words. They try to prevent people from believing in the truth. God was said.

Writer : Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.