MUSA’DA KABE’YE YÖNELİRDİ /// Moses would turn to the Kaaba.

(Below is the article in English.)

 

Musa’da namaz kılarken Kabe’ye yönelirdi.

Aşağıdaki ayetlerden anlaşılır ki. Musa peygamberde din olarak İbrahim’in dinine uymakla görevlendirildi. Ve namaz kılarken ilk kurulan ev olan, Hz İbrahim’in yaptığı mescit olan Kabe’ye yönelirdi.

3 Ali İmran 95. De ki: Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, hakka yönelmiş olarak İbrahim’in dinine uyunuz. O, müşriklerden değildi.

96. Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke’deki (Kâbe)dir.

10 Yunus 87. Biz de Musa ve kardeşine: Kavminiz için Mısır’da evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın, namazlarınızı da dosdoğru kılın. (Ey Musa!) Müminleri müjdele! diye vahyettik.

4Nisa 125 – İyilik yaparak kendisini Allah’a teslim eden ve İbrahim’in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim’i dost edinmişti.

Yazan: Hakan Coşar

English

When Moses prayed, he would turn to the Kaaba.

It is clear from the following verses. The prophet Moses was ordered to obey the religion of Abraham. And when praying, he would turn to the first established house, the Kaaba, the mescid built by Prophet Abraham.

3 Ali İmran 95. Say: God has told the truth. If so, follow the religion of Abraham. He was direction to truth. He was not of the idolaters.

96. Certainly. The first house built for everybody as a source of abundance and guidance in the worlds is in Mecca.

10 Yunus 87. We was said to Moses and his brother with revelation. Prepare houses for your people in Egypt, and make your homes a place of prayer, and do your prayers straight. Give good news for the believers.

4Nisa 125 – Who can be better in religion than anyone who has delivered himself to Allah by doing good and is subject to Abraham’s religion? Allah had made Abraham a friend.

Writer: Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir