SEVGİ /// Love

SEVGİ
LOVE (Below is the article in English.)

SEVGİ

Sevgi mutluluğun temelidir. Saygı ile güçlenir. Ailede başlayan, mutlu ortamda yetişen çocuklarda gelişir. En büyük yüce sevgi Allah sevgisi, sıcak anne sevgisi ve insan sevgisidir. En büyük mutluluk sevgiyi itiraf etmek ile karşılığını almaktır. Veremediğimiz zaman kin nefret gelişir, insanlar ayrılığa düşer. Sevgiyi sürdürebilmemiz için sabır, çaba, fedakarlık, cömertlik, yardım severlik, şefkat, hoşgörü gibi emekler gerektirir. Bütün bu vasıflar sevgi insanı olmamızı sağladığı gibi ana temeli oluşturur, bir çok kötülüğü önler. Öyle ki, kötülüğe iyilik ile karşılık verirsek, karşımızdakini yanımızda bulabilir ve onu kazanabiliriz. (41/ Fussilet/34 ) Sevginin gücü ile merhamet üstün geldiğinde, bütün dünya barışı tanıyacaktır. Çünkü kimsenin canına kıyamayacağını, kendi için istemediğini başkası için istemeyeceğini anlayarak idrak edecektir.

Yazan: Jale CoşarENGLISH

LOVE

Love is the foundation of happiness. Empowered with respect. Starts in the family, develops in children who grow up in a happy environment. The greatest supreme love is the love of Allah, the love of the warm mother and the love of human beings. The greatest happiness is to confess love and to be rewarded. When we can’t, hatred develops, people fall apart. In order to sustain love, it requires patience, effort, sacrifice, generosity, charity, compassion and tolerance. All these qualities provide us to be the person of love as well as the main basis, prevents many evil. So much so that if we respond to evil with goodness, we can find the opposite of us and win it. (41 / Fussilet / 34) When the power of love and compassion prevail, the whole world will recognize peace. Because he will realize that no one can’t stop life, that he does not want for himself and that he will not for anyone else.

Writer: Jale CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.