ŞEHİTLİĞİN DOĞRUSU /// The Truth Of Martyrdom

(Below is the article in English.)
ŞEHİTLİĞİN DOĞRUSU, HERKES ŞEHİT SAYILAMAZ.

Şehit: Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse.

Kutsal bir inanç uğrunda ölen kimseler, peygamberlerin geldiği zamanlarda, peygamberi desteklerken ölenlerdir. Aynı zamanda islamı yok etmek için top yekün savaş ilan edilir ordular ordularla karşılıklı gelirse bu savaş sayılabilir. Bireysel veya gerilla mücadeleleri savaş sayılmaz ve neticeleri şehitlik sayılamaz.

Yurt için savaşırken ölenler ise ülke top yekün savaş içinde ise geçerli olur. Bireysel veya gerilla tipi hareketler top yekün savaş değildir. Ordular ordularla karşılıklı gelmiş ise. Ülke çapında savaş ilan edilmiş ise ölenler şehit sayılabilir.
Şehitlik makamının esası budur.
Yazan: Hakan Coşar
ENGLISH
THE TRUTH OF MARTYRDOM, EVERYBODY CANNOT BE MARTYRDOM.

Martyr: Anyone who died fighting for a sacred faith or homeland.

Those who died for a sacred faith. When the prophets came. Those who died while supporting the Prophet. At the same time, if a total war is declared for destroy religious faith. This war can be considered if the armies come together with the armies. Individual or guerrilla struggles are not considered war. The results can not be considered a martyrdom.

Those who die while fighting for the country will be valid if the country is in full war. Individual or guerrilla-type movements are not all-round combat. If the armies came with the armies. If a nationwide war has been declared, the dead can be considered as martyrs.

This is the basis of martyrdom.
Writer: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.