FETİH VE MERTEBELER MÜJDELEDİ /// Conquest and Ranks Heralded

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Allah’ın insanlara vaat ettiği bir Fetih zamanı vardır.

Fetih günü geldiğinde insanların grup grup Allah’ın dinine girdiği görülecektir.

Peygamberimiz zamanında insanlar gruplar halinde dine girmemiştir. Peygamberimizin vefatından sonra İslamiyet dünya üzerine yayıldı.

Bundan anlaşılan fetih güncel zamanımızda yaşanacaktır. Ve Allah’ın elçisi de bu olayı görecektir.

Çünkü ayette gördüğünde denmektedir. Bu hem elçinin şahsına hitaptır hemde her bir bireye hitaptır.

Aynı zamanda Allah insanları uyarmaktadır. Fetihten önce ve fetihten sonra paralarını Allah yolunda harcayanların bir olmayacağını söylemektedir. Elbette hepsine en güzel vaadlerde bulundu. Fakat Fetih öncesi parasını Allah yolunda harcayanların makam dereceleri daha yüksek olacaktır.

Sevgili mümin kardeşlerim bizler Allah’ın fetihi beklemeyelim. Bizler bügün Allah yolunda neler harcıyorsak ve neler yapıyorsak en güzelini yapmalıyız.

Bizler bu çalışmaları makam kazanmak veya başka beklenti için değil, gönlümüzden gelen Allah sevgisi ile yapalım.

Aşağıdaki ayetler ile Allah bizlere bu konuyu anlatıyor.

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

58. Fetih
1. Doğrusu Biz sana apaçık bir fetih açtık.
2. Allah, senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin diye.
3. Ve Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım eder.

57.Hadid
10. Ne diye Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah’ıdır. Fetihten önce harcayıp çarpışanlarınız diğerleriyle bir olmaz; onların derecesi sonradan harcayıp çarpışanlardan daha büyüktür! Bununla beraber Allah hepsine en güzeli va’d buyurdu. Allah her ne yaparsanız haberdardır

110. Nasr
1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,
2. insanları bölük, bölük Allah’ın dinine girerlerken gördüğünde.
3. “artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

There is a time of Conquest that Allah has promised people.

When the day of conquest comes, it will be seen that people, group by group, have entered the religion of God.

In the time of the Prophet, people did not enter the religion in groups. After the death of the Prophet, Islam spread over the world.

It can be understood from this that conquest will take place in our current time. And the Messenger of Allah will see this event.

Because in the verse it is said when you see it. This appeals to both the apostle and each individual.

At the same time, God warns people. He says that those who spend their money in the way of Allah before and after the conquest will not be same. Of course, he made the best promises to all of them. However, those who spend their money before the conquest in the way of Allah will have a higher rank.

My dear believing brothers, we should not wait for God’s conquest. We must do the best what we spend and do in the way of Allah today.

Let us do these works with the love of Allah that comes from our hearts. Not for do to gain a position or any other expectation.

Allah tells us about this issue with the verses below.

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

58. Fetih

1. Truly We made a clear conquest for you.
2. That Allah may forgive your past and future faults, complete His blessings on you and guide you on a straight path.
3. And God helps you with an incomparable glorious victory.

57. Hadid

10. Why would you not spend in the way of Allah? The heritage of the heavens and the earth is already God’s. Those of you who spent and collided before the conquest do not become one with others; their degree is greater than those who spend and collide later. Nevertheless, Allah promised all the best. God is aware of whatever you do.

110. Nasr

1. When Allah’s help and conquest come,
2. When he sees people entering the religion of God in groups groups.
3. “Now glorify your Lord with praise and ask his forgiveness! Surely, He is the Forgiving!

Best Wish
Hakan Coşar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir