BU AYET, KURAN, İNCİL VE TEVRAT’DA AYNI /// This verse is the same in the Quran, the Bible and the Torah

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

“Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!”

Bu söz, Ahmed’e vahyolan Kuran’da ve Musa’ya vahyolan 10 ayetli Tevrat’da ve Mesih İsa’ya vahyolan 50 ayetli İncil’de, aynı yazan vahiydir. Üç kitapta’da aynı öneri aynı şekilde tekrarlanmıştır. Nuh’a, İbrahim’e de aynı söz söylendi. Bu söz Allah tarafından önce peygamberlere dolayısıyla tüm insanlığa söylenmiştir.

Açıklamaya ihtiyacı olmayan ve apaçık anlaşılan ayette deniyor ki: Dini dosdoğru öğrenin ve dini tam doğru uygulayın . Dinde kendi aranızda bölünmeyin. Herkese verdiğinin aynı olduğunu söylüyor. O, hepiniz aynı şeye inanın dedi. Ve Allah, özellikle ayrı ayrı, grup grup olmamızı istemiyor.

42.Şura/13

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

Sizin için, dinden, Nûh’a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, Mûsa’ya ve İsa’ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: “Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!” Onları çağırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine iletir.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan CoşarENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

“Keep the religion straight; do not be divided into sects!”

This word is the revelation that says the same in the Quran that was revealed to Ahmed and the Torah of 10 verses that were revealed to Moses and the 50 verses of the Bible that were revealed to Christ Jesus. The same suggestion is repeated in the same way in three books. The same word was spoken to Noah and Abraham. This word was spoken by God first to prophets and therefore to all humanity.

It is said in the verse that does not need explanation and is clearly understood: Learn the religion right and practice religion exactly. Do not be divided among yourself in religion. He says what he gives to everyone is the same. He said, all of us to believe in the same thing. And God want us not to be group groups especially separately.

42.Şura/13

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

From religion for you. He enacted what he suggested to Noah, what he revealed to you, and what we suggested to Abraham, Moses and Jesus by saying: “Keep religion true; do not split into sects!” This attitude that you call them is very heavy on those who are involved in polytheism. Allah chooses for himself whoever He wills and guides those who turn to the truth.

Best Wish
Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.