DEVRİMCİ İNSANLAR /// Revulutionary People

(Below is the article in English.)

Allah insanların birbirini ezmesini istemez. Allah her zaman ezilenlerin yanındadır.Allah bu insanların, devrim yapmalarını ister. Bu devrimlerin kumandanı olarak elçilerini gönderir. Bu kişiler peygamberlerdir.
Allah tarih boyunca, bu devrimler için, Peygamberlere yardım etti ve onlara mucizeler verdi. Nuh’a, İbrahim’e, Musa’ya, Davud’a, İsa’ya daima aynı şeyleri söyledi. Haksızlığa hayır, hırsızlığa hayır, fuhuş ve zinaya hayır, insan öldürmeye hayır, hayvanlara eziyet etmeye hayır, kadın ve erkek hep birbirinizdensiniz ve bana inanın, Peygamberlerimin mesajlarına inanın.” dedi. Allah bu evrensel mesajları, Muhammed’e de verdi. Muhammed son peygamberdi.
Allah Muhammed’e:
96/1-Yaratan Rabbinin adıyla çağır
26/214-Ve en yakının olan aşiretini uyar.
Dedi. Ve Hz. Muhammed’e 23 sene sürecek olan devrimleri yaptırdı. Devrim ilerlemedir. Allah insanların devrim yapmalarını ister ve yardım eder.

YAZAN: HALE ERALPGOD WANTS PEOPLE TO BE REVOLUTIONARY.

God doesn’t want people to crush each other. Allah is always with the oppressed. God wants these people to revolutionize.
God sends his apostles as the commander of these revolutions. These people are prophets.
God for these revolutions throughout history, helped the prophets and gave them miracles. Allah always said the same things to Noah, Abraham, Moses, David, and Jesus. “-No to injustice, no to theft, no to prostitution and adultery, no to kill people, no to torture animals, You have always come from each other, and believe me, believe in the messages of my prophets.”said.
Allah gave these universal messages to Muhammad. Muhammad was the last prophet.
Allah said to Muhammad:
96/1-Summon with the name of your Lord
26/214-And warn the closest tribe.
And Hz. Muhammad made revolutions that would last 23 years. The revolution is progress. God wants and helps people to revolutionize.

WRITER: HALE ERALPBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.