ADALET /// JUSTICE

(Below is the article in English.)

İnsanlar birbirine göstereceği sevgi ile nefislerine yenik düşmeden önce haklarına saygı duyarlarsa zaten adalet oluşur. Adalet merhameti ve sevmeyi ortaya çıkaran en büyük etkendir. Bir devlet içinde yaşayan herkesin sahip olduğu hakları yasalar korur. İnsanları güvende hissetmeleri için huzurlu, barış ve eşitlik ortamında yaşatmak görevidir. Doğru uygulandığı takdirde halk refah içinde mutlu yaşar. Haklı ile haksızın ayırt edilmesini, anayasadaki kurallar ile hukuk sağlar. Kanun önünde herkesin eşit haklara sahip olmasıdır. Adalet önünde sanıkların adil bir şekilde yargılanması ve ceza alması, doğruyu yanlıştan ayıran akıl sahibine bağlıdır. Suçu sabit olmayan kişilere ceza uygulamak insanlık dışıdır. Kanunlara uyarak verilen kararlar, kişinin anlayışına ve bakış açısına göre değişir. Adaletli olmak, doğruluk adına kötü görünmeyi bile, göze alarak her zaman doğruyu söylemektir.
5/MAİDE/8- Ey iman edenler! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak, Allah için kollayıp gözetleyenler olun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun…
4/NİSA/135- Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne ve babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun…
LUKA 6/31- (İncil) “İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.”
Karşımızdaki kişiyi anlamak için “Bu benim başıma gelse idi, ben ne hissederdim?” Diye düşünmemiz gerekir. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi, biz de karşımızdakine yapmadığımız takdirde adaleti sağlamış oluruz.

YAZAN: JALE COŞAR
———————-———


ENGLISH

JUSTICE
If people respect their rights before they succumb to their nafs with the love they show each other, justice will already occur. Justice is the biggest factor that reveals compassion and love. The law protects the rights of everyone living in a state. It is the duty of keeping people alive in a peaceful, peace and equality environment so that they feel safe. If applied properly, the people live happily in prosperity. The law provides the distinction between the just and the unfair with the rules in the constitution. That everyone has equal rights before the law. The fair trial and punishment of the accused before justice depends on the intellectual who distinguishes the truth from the wrong. It is inhuman to apply punishment to people whose crime is not fixed. Decisions made in accordance with the law vary depending on the person’s understanding and perspective. Being fair is always telling the truth, even by looking bad for the sake of truth.
5 / MAİDE / 8- O believers! As witnesses of justice and honesty, be those who watch and watch over Allah. Let your grudge against a community never push you to be unfair. Be fair …
4 / NİSA / 135- O you who believe! Whether against your self, your parents, your relatives, whether they are rich or poor, be the ones who testify to God by standing up justice …
LUKA 6 / 31- (Bible) “Just how you want people to treat you, treat them like that.”
To understand the person opposite us, “If this happened to me, what would I feel?” We have to think. If we do not do what we do not want to be done to ourselves, we will provide justice.

WRITER: JALE COŞAR
————————-————-


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.