BU YILDIZLAR CENNETLER VE CEHENNEMLER Mİ /// Are stars Heaven and Hell

Cennetler ve Cehennemler. Büyük Ayı ve Küçük Ayı Takım Yıldızlarımı? / Heaven and Hell. Big Bear and Little Bear Team Stars?

Cennetler ve Cehennemler & Heaven and Hell
(Below is the article in English.)

Büyük ayı takım yıldızı ve Küçük ayı takım yıldızı, cennet ve cehennemdir

Cehennem’in yedi kapısı vardır. Cehennem yedi adettir. Resimde Cennetten diğer cennetler ve 7 adet cehennem görünmektedir.

2/Bakara-62 ve 5/Maide-69 da, Allah, insanların hristiyan, musevi veya sabii de olsa, Allah’a inanıp, islam karşıtlığı yapmaz ise aynı zamanda iyilik yapan ve barışcı insanlarsa ahirette cennete gideceklerini müjdelemiştir.

15 Hicr

43. Kesinlikle bunların topuna va’dedilen yer, cehennemdir.
44. Onun yedi kapışı vardır. Her kapıya, onlardan bir grup ayrılmıştır.

50- Araf

44. Cennetlikler cehennemliklere, “Rabbimizin bize va’dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin va’d ettiğini gerçek buldunuz mu?” diye seslenirler. Onlar, “Evet” derler. O zaman aralarında bir duyurucu, “Allah’ın laneti zalimlere!” diye seslenir.

50. Cehennemlikler de cennetliklere, “Ne olur, sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın” diye çağrışırlar. Onlar, “Şüphesiz, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır” derler.

2 bakara

62 – Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir.

82 – İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar.

5 maide

69 – Muhakkak ki inananlar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse, onlar için bir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.
????English

Heaven and Hell

Big Bear Team Star and Little Bear Team Star are Heaven and Hell.
Hell has seven gates. Hell is seven pieceses. In the picture. They are in the heaven. They can see other heavens and 7 pieceses hell.

God said in Quran. If the people are Christian, Jewish or sabii. If they believing in God and not do opposing Islam. Also if they good people. Also if they are peaceful people. That they will go to heaven in the Hereafter.

Quran: 15 Hicr

43- Certainly, the promised place is hell for they.
44- Hell has got a seven door. Each door has got a group from they.

Quran: 2 Bakara

62 – Certainly, the believers, the Jews, the Christians and the Sabihi, whoever believes in God and the Last Day, and those who do righteous deeds. They will get reward of course from their Lord. And there is no fear, but they will not be deprived.

82 – Who believe God and do righteous deeds, those are the people of heaven and there they are eternal permanent.

5- Maide

69. Certainly, whoever believes, the Jews, the sabi, and the Christians, believe in God and the Last Day, and do good deeds, there is no fear for them;
50- Araf

44. And the Sons of Heaven have said unto the Hell, “We have found the truth of our Lord, and have you found the truth of your Lord?” they call out. They say, “Yes.” Then there is a preacher among them, “The curse of Allah is the wrong-doers!” he yells out.

50. They are in Hell and they yells the heavens, “What happens. The water or the sustenance that God has given you. Please send a little over us,” he calls. They say, “Surely Allah has forbidden them to the disbelievers.”

Yazan & Writer: Hakan CoşarBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir