KİTAP, İLAHİDİR, DOĞRU ÖĞRENELİM, GÜNCELLENME GEREKMEZ. / The Book is Divine, If Learn correctly, It Does Not Need Update.

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim

Kuran, Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz Muhammed’e indirilmiş bir kitaptır.

Kuran indiği dönem insanlarına ve kıyamete kadar her çağda yaşayan insanlara hitap eden özelliktedir.

Kuran ayetleri okunup, doğru anlaşılmalıdır.  Anlaşıldığında her döneme hitap ettiği anlaşılacaktır. Örneğin tam doğru yazılmış adalet ve kanun kitabı gibidir. Kesin doğruyu, bir daha güncelleme yapamazsınız.

Aşağıdaki ayet kitabın kıyamete kadar ebedi olduğunun delil ayetidir.

11. Hud

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

1 Elif, Lam, Ra, Bir kitaptır sağlamlaştırılmış ayetleri sonra etraflıca açıklanmış tarafından hikmet sahibi ve her şeyden haberdar.

Sağlam kelimesi anlamı :
1: uzun süre dayanabilecek nitelikte olan, kolay bozulmaz, yıkılmaz, kırılmaz, dayanıklı.
2: bozulmamış, zarar görmemiş durumda olan.

Saygı ve Sevgilerimle

Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters

The Qur’an is a book that was revealed to the Prophet Muhammad by Allah through Gabriel.

The Qur’an has the characteristics of appealing to the people of the time when it was revealed and to people living in every age until the Day of Judgment.

Verses of the Qur’an should be read and understood correctly. When it is understood, it will be understood that it appeals to every period. For example, it is like a properly written book of justice and law. For sure, you can’t update again.

The verse below is the proof that the book is eternal until the Day of Judgment.

11. Hud

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

1 Elif, Lam, Ra, It is a book did sturdy by its verses, then explained in detail, by wise and all-knowing.

Sturdy meaning:
1: which can last for a long time, not easily broken down, unbreakable, unbreakable, durable.
2: in pristine, undamaged condition.

Best Wish 

Hakan Coşar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir