KURANDA DİNDE GRUPLAŞMAK YASAKTIR /// In Ouran: Forbidden to group in religion.

(Below is the article in English.)

Aşağıda okuyacağınız Kuran ayetlerinin emrettiği gibi dinde 1 olalım.

Allah kitabı Kuran’da diyorki. İslam dininde grup grup, bölüm bölüm olmak yasaktır. İslam dininde grup grup olanlar ve bölüm bölüm olanlar için çok büyük bir azap var.

İslam dininde tek Kaynak Kuran’dır. Başka hiçbir kaynak kullanılmaz ise Dinde gruplaşma kalmaz.

İşte bunun için Hep birlikte Allah’ın ipine yapışalım. Allah’ın emrettiği gibi Kuran ile dosdoğru yürüyelim. Onların boş arzularına uymayalım ve şöyle diyelim: “Allah’ın Kitap’tan indirdiğine inandım. Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum. Allah’tır, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizim amellerimiz bize, sizin amellerinizin size. Bizimle sizin aranızda delil yok. Allah bizi bir araya toplayacaktır ve aramızı bulacaktır. Dönüş O’nadır.”

3 Ali İmran
103. Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız.

104. İçinizden hayra çağıran, doğruluk ve güzelliği belirlenene özendiren, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındıran bir topluluk olsun. Kurtuluş ve zafere erenler işte onlardır.

105. Kendilerine açık-seçik kanıtlar geldikten sonra, çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır.

6 Enam
159. Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir.

30 Rum
32. Onlardan (olmayın) ki, dinlerini ayırıp grup grup olmuşlardır. Her grup kendilerindekine güvenmektedir.

42 Şura
13. Sizin için, dinden, Nûh’a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim’e, Mûsa’ya ve İsa’ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: “Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!” Onları çağırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine iletir.

14. Kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki kıskançlık ve azgınlık yüzünden fırkalara bölündüler. Eğer belli bir süreye kadar erteleme sözü Rabbinden gelmiş olmasaydı, aralarında iş mutlaka bitirilirdi. Onların ardından Kitap’a mirasçı olanlar da onun hakkında, işkillendiren bir kuşku içindedirler.

15. İşte bunun için sen çağrıda bulun ve emrolunduğun gibi dosdoğru yürü. Onların boş arzularına uyma ve şöyle de: “Allah’ın Kitap’tan indirdiğine inandım. Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum. Allah’tır, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizim amellerimiz bize, sizin amellerinizin size. Bizimle sizin aranızda delil yok. Allah bizi bir araya toplayacaktır ve aramızı bulacaktır. Dönüş O’nadır.”

YAZAN : HAKAN COŞAR

English
It is forbidden to group in religion. Let us be 1 in religion as ordered by the verses of the Qur’an you will read below.

The book of Allah says in the Qur’an. It is forbidden to be group by group or part by part in Religion. There is a great punishment for those who are group by group or part by part in Religion.

The only source of Islam is the Qur’an.
If no other resources are used.
There is no grouping in religion.
That is why. We should all stick together in the rope of Allah. Let us walk straight with the Qur’an as commanded by Allah. Let us not obey their empty desires and say: “I believe that Allah has sent down from the Book. I have been commanded to bring justice to you. Our Lord and your Lord are Allah. Our deeds are to us. Your deeds are to all of you. We haven’t got any evidence between you and us. Allah will gather us and find justice. The return is to him.

Quran 3 Ali İmran
103. Everybody hold together the rope of Allah. Do not divide into shards. Remember Allah’s blessing on you. You were the enemies of each other. Allah has reconciled and fused your hearts, and by His blessing you became brothers. All of you were on the edge of a fire pit. He saved all of you from there. That is how Allah reveals His verses to you. Because you can find a way to truth and beauty.

104. Among from you, be who calls you good. Be encourages accuracy and beauty. Be a society that avoids evil and ugliness. These ones are the ones who achieve salvation and victory.

105. After receiving clear evidence. Dont get into a fight. Don’t be like the ones that fall apart. There is a great punishment for those who do.

Quran 6 Enam
159. Those who have broken down their religions into divisions and factions, you have nothing to do with them. Their work is up to Allah. Allah will inform them of what they have done.

Quran 30 Rum
32. Don’t be among them. They separated their religion and became group by group. Each group trust on owns.

Quran 42 Şura
13. For you. In religion. What we have suggested to Noah, that He has revealed to you, that we have suggested to Abraham, to Moses and to Jesus. He said and the law did. “Keep the religion straight; don’t be divided in it! “. For this attitude, you called them. It was too heavy for those who slandered Allah. Allah chooses for Himself whom He will, and guides those who turn to Him.

14. After they have received knowledge. Only because of the jealousy and the rage among them, they were divided into groups. If not the promise of postponement for a certain time had come from your Lord. Between them, the work would be finished. And then those who inherited the Book are about him. They are in a suspected of experiencing a bad situation.

15. You call for it. And walk straight as you was ordered. Do not obey their empty desires. and say, “I believe that Allah has sent down from the Book. I have been commanded to bring justice to you. Our Lord and your Lord are Allah. Our deeds are to us. Your deeds are to all of you. We haven’t got any evidence between you and us. Allah will gather us and find justice. The return is to him.

WRITER : HAKAN COŞAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.