MELEKLER GELECEĞİ BİLİR /// Angels known the future.

(Below is the article in English.)

Melekler Geleceği Görebilir ve Bilir mi?

Aşağıdaki ayetlerden bu sorunun cevabı bulunur.

2 Bakara

30. Düşün ki, Rabbin meleklere: “Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.” dediği vakit, “Biz seni tesbih ve takdis edip dururken orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?” dediler. “Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!” buyurdu.

15 Hicr

28. Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: “Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.

Cevap: Allah meleklere “Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.”

“ Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife tayin edeceğim.” dediği vakit,”

Melekler : “ orada fesat çıkaracak ve kanlar akıtacak bir yaratık mı yaratacaksın?” dediler.

Meleklerin henüz yaratılmamış ve yaratılacak insanların kan dökeceğini bilmişlerdir. Bu meleklerin bir ölçü dahilinde geleceği gördüklerinin ve geleceği bildiklerinin, Allah tarafından bizlere bildirilmesidir. Allah, meleklerin belli bir ölçü kadar geleceği bilmelerine izin vermiştir. Çünkü konuşmanın devamında Allah diyorki: “Her halde Ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim!” buyurdu.

Sonuç: Melekler, Allah’ın izin verdiği kadar geleceği bilmektedirler.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Can Angels See the Future and knows?

The following verses contain the answer to this question.

Quran 2 Bakara

30. Think that. When your Lord was said to the angels: “Definitely, I will appoint a caliph on earth.”. When angels was said, “Are you going to create a creature that will do mischief and spill blood you. while we glorify and worship you. ” God said. “I know you will not know!”

Quran 15 Hicr

28. And think of it. At the time, your Lord to the angels: “I will create a mortal. ı will shape it from mud. Mud was make dry soil.”

ANSWER: When God said angels. “ “Definitely, I will appoint a caliph on earth.”. “I will create a mortal. ı will shape it from mud. Mud was make dry soil.”

Angels said “Are you going to create a creature that will do mischief and spill blood you. while we glorify and worship you. ”

Angels knew that people will mischief and spill blood . but the humans were not yet created and the people’s to be created would shed blood. It is to God informed us. That these angels see the future within a measure and know the future. God has allowed the angels. Angels knows some future. Because God after time saying: “”In any case I know what you can not know!” God said.

Conclusion: Angels know the future as much as God’s measure of permission.

Best Wish
Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir