NAMAZ’IN ÖNEMİ /// The Importance Of Praying

(Below is the article in English.)

NAMAZ KILMANIN ÖNEMİ

Namaz, Allah’ı anmak, ona kulluk etmek, kötülüklerden, iğrenç şeylerden sakınmak ve dara düştüğümüz veya kötülüklerden korunabilmemiz için kılıyoruz.

29- Ankebut

45. Sana vahyedileni oku ve namazı kıl! Muhakkak sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan alıkoyar. Muhakkak Allah’ı anmak en büyük iştir ve Allah, her ne işlerseniz bilir.

Yukarıdaki 45. Ayette Allah namaz İçin Kuranı Kerim’de emredilen ayetleri okuyarak namazınızı kılın. Namaz sizi kötü ve iğrenç şeylerden sakınmak ve dara düştüğümüz veya kötülüklerden korunabilmemiz için kılınır.

Elbette Allah’ı anmak en büyük ibadettir diyor.

22 – Hac

77. Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

78. Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin! Sizi O seçti, üzerinize dinde hiçbir zorluk da yükletmedi. Haydi babanız İbrahim’in milletine! Bundan önce ve bunda(Kur’an’da) size müslüman adını o Allah verdi ki peygamber size şahid olsun, siz de bütün insanlara şahidler olasınız. Şu halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sıkı tutunun ki, sahibiniz O’dur. Artık O ne güzel bir sahip, ne güzel bir yardımcıdır.

Hac 77-78 de Allah, tüm insanlara kendisine rüku ve secde ederek ibadet etmelerini, yardıma muhtaçlara yardım etmelerini Allah’a yaraşır bir biçimde Allah’ın emirlerini insanlığa taşımalarını ve bu emirleri yerine getirirken onun yaratılış gayesini aşıp öldürmek, dövmek, hakir görmek, aşağılamak gibi şeytanın tuzaklarına düşmememizi. Allah’ın bizlere herhangi bir yük yüklemediğini Hz İbrahim’in dinine tabi olmamızı Kuranı Kerimden önceki Tevrat, Zebur, İncil’de kendisine inanıp kul olan tüm insanlara Müslüman adını verdiğini, bu ayetleri indirdiğini, onun bu ayetlere şahit olduğunu bizimde Sevgili Peygamberimize inanıp bu sözler, Allah’a aittir.

23- Müminun

1. Gerçekten kurtuluşa erdi mü’minler.

2. Onlar ki, namazlarında saygı gösterirler.

3. Onlar ki, faydasız işe, boş lafa bakmazlar.

4. Onlar ki, zekat vermek için çalışırlar.

5. Onlar ki, ırzlarını korurlar.

6. Ancak, eşleri ve sahibi bulundukları cariyelerine karşı durumları başka; çünkü bunlarla ilişkileri yüzünden kınanmazlar.

7. Kim de bunun ötesini ararsa, işte onlar sınırı aşanlardır.

8. Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler.

9. Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler.

10. İşte onlardır o mirasçılar,

11. Firdevs’e varis olacaklar; orada sonsuza dek kalacaklar onlar.

Allah kurtuluşa erecek müminler için onlar namazlarına saygı İle bağlı kılarlar dedi. Onlar namaz kılarken sadece Allah’ı düşünürler. Onlar namazda sağa sola bakmazlar.

Onlar elleri ile devamlı ağızlarını, burunlarını, kulaklarını karıştırmazlar. Elbiseleriyle uğraşmazlar.

Onlar boş sözlerden yüz çevirirler. Müminler boş sözlerle vakit geçirmezler.

Yalan söylendiğini duyduklarında orayı terk ederler. Bir daha oraya uğramazlar.

Onlar zekat vermeyi görev kabul edip. Zekatlarını tam ve hakkıyla verirler. On lira vermesi gerekirken dokuz lira vermezler.

Onlar ırzlarını korurlar. Kendilerine ait olmayan erkeklere ve kadınlara bakmazlar. Daima namus kavramını ön planda tutarlar.

Zina, fuhuş yapmazlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine özen gösterirler. Para, yiyecek, içecek, namus kendilerine teslim edildiğinde korurlar.

Yeminler, muhakkak Allah için yapıldığından. Yeminlerine sadık olurlar. Eksiksiz, ilavesiz, namaza ait sure ve ayetlerle namaz kılarlar. Namazlarını tam kılanlar Firdevs Cennetlerine varis olacak ve orada ebedi kalacaklardır.

2- Bakara

277. İman edip iyi işler yapan ve namaz kılıp, zekat verenlerin, Rabblerinin yanında, şüphesiz kendilerine ait mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve hiç üzülmeyeceklerdir.

Ayette açıkça deniyor= İyi işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenler. Allah vaad ediyor. Ahiret için hiç korkmayın. Ahirette hiç üzülmeyeceksiniz. Hiç şüpheniz olmasın. Ahirette mükafatınız hazır.

45. Bir de sabır ve namazla yardım isteyin. gerçi bu ağır gelir; ancak saygılı kimselere değil.

110. Namazı doğru kılın, zekatı verin, kendiniz için her ne hayır yapıp gönderirseniz, Allah yanında onu bulursunuz. Her zaman Allah bütün yaptıklarınızı görüyor!

31- Lokman

4. ki (onlar) namazı kılar, zekatı verirler, ahirete de kesin inanç edinirler.
5. İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler, o kurtuluşa erenler işte bunlardır.

Saygılarımla ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

Manevi Babam, Dostum, Yoldaşım Merhum Ayhan Ömer Aliş’in kelimeleri ile yazdım.

ENGLISH

THE IMPORTANCE OF PRAYING

Why do we prayer. To commemorate Allah, worship him, to avoid evil. Save from disgusting things. And prayer that we are protected hardship or we are protected from evil.

Quran 29- Ankebut

45. Read what we had been revealed to you. And pray! Surely the true prayer prevents rudeness and non-compliance. Surely, remembrance of Allah is the greatest work and Allah knows whatever you do.

Allah said in verse of 45. When your prayer. You should pray by reading the verses ordered in the Quran. Prayer is made for you to avoid evil. And protect us from disgusting things. And to protect us from hardship or evil.

Of course, remembrance of God is the greatest worship, he says.

22 – Hac

77. O ye who believe. Do rüku. Do Prostrate. Treat your creator Lord as created human. Do goodness so that you will be saved.

Do rüku = ( To declare that. When we have hard. God is a knower. There’s a reason.That we everytime and every circumstances accept that he is our Lord.( meaning of body movement in prayer ) )

Do Prostrate = ( To declare that. When we have most hard. God is a knower. There’s a reason.That we everytime and every circumstances accept that he is our Lord. meaning of body movement in prayer ) ).

78. You should Jihad, as it should for the sake of Allah. He chose you. He didn’t put any difficulties on you. Come to your father Abraham’s nation! Before that (.. the Torah, the Bible) and in this (the Qur’an), Allah gave you the name of the Muslim ( muslim meaning = Believed to Allah. ). May the Prophet witness you. You can be a witness to all people. So perform the prayer, give zakat and hold on to Allah. He is your owner. Now what a beautiful owner, what a beautiful helper.

In Hac 77-78, Allah did want. All people bowing and prostrating to him to worship. To help those in need of help. In the manner of Allah to carry the commandments of God to humanity. And when to fulfill these orders. Do not kill and beat. don’t see little, don’t despise. Humiliate don’t to fall into the traps of the devil. That Allah did not put any burden on us, that we are subject to the religion of the Prophet Abraham, that before the Quran, the Torah, the Bible gave him the name of all the people who believed in him and the servant, that he downloaded these verses, he witnessed these verses in our beloved Prophet Allah belongs.

Quran 23- Müminun

1. Believers who have truly attained salvation.

2. They show respect in their prayer.

3. They don’t look at useless or empty words.

4. They work to give zakat, which.

5. They protect their races.

6. However, their spouses and their status against the concubines they own are different. Because they are not condemned for their relationship with them.

7. Whoever seeks beyond this, these are those who cross the border.

8. And they obey their entrust and their promise.

9. They keep their prayer.

10. Those are the heirs,

11. They will arrive at Firdevs; they will stay there forever.
He said: For those believers who will come to salvation, they will obey their prayer with respect. When they pray, they only think of Allah. They do not look at the right or left. They do not constantly mix their hands, mouths, noses, ears. They don’t mess with their clothes.

They turn away from empty words. Believers do not spend time with empty words. They leave from there when they hear you’re lying. They’il never stop there again. They accept the task of giving zakat. They give their full zakat. If they should give 10 dollars , they don’t give 9 dollars. They protect their chastity. They don’t look at men and women who don’t belong to them. They always keep the concept of honor in the foreground. They don’t do adultery or prostitution. They take care of their relics and covenants. Money, food, drink, honor protect when delivered to them. Because the oaths were made for Allah. They are loyal to their oath. They do full pray. They pray with verses. Those who complete their prayer will be heirs to the Paradise of Firdevs, and will remain eternal there.

2- Bakara

277. Those who believe, do good works, and pray, and give zakat. Near their Lord, certainly they have their own reward. There is no fear for them and they will not be upset.

The verse clearly said = Those who do good deeds, do prayers and give zakat. God promises. Do not be afraid for the Hereafter. You will not be sad in the Hereafter. Don’t doubt. Your reward is ready in the Hereafter.

Bakara 45. You should want help with patience and prayer. Though this is heavy; but not to respectful people.

Bakara 110. Do the prayer right. Give the zakat. Whatever you do for yourself and send it. You will find it near Allah. God always sees what you do!

Quran 31- Lokman

4. They make prayer, give zakat, and have firm faith in the Hereafter.

5. These are guided faith by their Lord, and these are the ones who have attained salvation.

Best Wish
Hakan Coşar

I wrote with the words of my spiritual father, best friend, comrade, deceased Ayhan Ömer Aliş.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir