SABIR /// Patience

SABIR
PATIENCE
(Below is the article in English.)

Sabır, insana dayanma katlanma gücü verir. Bizi olgunlaştıracak olan zorluk ve engellerin karşısında direnebilmektir. Haksız olayların karşısında kabullenmek değil, mücadele etmek gerekir. Oturup beklemek yerine sıkıntıyı aşmak için düşünerek hareket etmek, bize doğruyu bulma imkanı verir. Kötülüğe kötülük ile cevap vermek yerine, düşmanlıkları dostluğa çevirmek için sabırla çare üretirsek, onlardan bize zarar gelmeyecektir. İnsanın gücünü aşan bazı felaketler ve katlanılması zor acılar da vardır; Ailemizden ve sevdiklerimizden ölüm ile ayrılmayı, hastalıklar ve korkuyla sabretmeyi öğreniriz. (2/Bakara/155) Biz sizi biraz açlık, biraz korku, biraz da mallardan, canlardan ve mahsüllerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Şükredenleri müjdele. Derken, sabırlı olanların kazanacağı, isyana girenlerin kaybedeceği anlaşılıyor. (39/Zümer/10) …Ancak sabredenler mükafatlarına hesapsız erdirilir. (3/Al-i İmran/146) …Allah, hiç şüphesiz sabır ve sebat edenleri sever. Sabrın içinde umut vardır. Beklemediğimiz zaman kendiliğinden gelir.

Yazan: Jale CoşarENGLISH

PATIENCE

Patience gives people the strength to endure. It is to resist the difficulties and obstacles that will mature us. It is necessary to struggle against unfair events, not to accept. Instead of sitting and waiting, acting by thinking to overcome the distress gives us the opportunity to find the truth. Instead of responding to evil with evil, we will patiently work to turn hostilities into friendship, and they will not harm us. There are some catastrophes and pain that are beyond the power of man; We learn to leave our family and loved ones by death, to be patient with diseases and fear. (2 / Bakara / 155) We will test you with a bit of hunger, a little fear, a little bit of the goods, the lives and the crops. Good news for those who thank. He Said. It is understood that those who are patience will win and those who rebel will lose. (39 / Zümer / 10) … But those who are patience are rewarded complete. (3 / Al-i İmran / 146) … Allah loves those who have patience and perseverance. There is hope in patience. It comes spontaneously when we don’t expect it.

Written By: Jale CoşarBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir