OLMAYA DEVAM EDER…/// Continues To Be…

(Below is the article in English.)

OLMAYA DEVAM EDER…

Allah, varlık alanında gelecek kişilerin kimliklerini belirlemiş ve zamanı gelince de yaratmaya başlamıştır.
30/RÛM/11- Allah yaratışa başlar, sonra onu varlık alanından çeker tekrar yaratır.
(İlk ruhlar yaratılmıştır. Sonraki yaratılış biçimlenmesidir.)
7/ARAF/11- Allah: ” Yemin olsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik.” Sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin.” Dedik.
Âdem yaratıldıktan sonra, meleklerin secde ettiği olaya bir tek saygı göstermeyen “iblis” kendini üstün gördüğü için kovulmuştu. Bunun üzerine vaat olunan o kıyamet zamanına kadar yaşamak için süre istemiş ve Allah, ona uyan insanları imtihan etmek için müsaade etmişti. “İblis”in kıyamete kadar yaşamasına izin verdiğini açıkça söyleyen Allah, kötünün karşısında O’nun halifesi Âdem’e de yaşama izni vermeli ki denge kurulsun. Çünkü Âdem’in insanlara; doğru bilgi, adaleti, ibadeti, güzel ahlakı iletebilmesi lazımdır.
Mutlaka dünya var olduğundan beri Allah, insanlara uyarıcılar göndermiştir. Kötüyü de karşılarına koyarak ona inananları sınava sokmuştur Peygamberlerin karşısına düşman olarak çıkan daima “iblis” olmuştur. (Firavun, Nemrud, Calud, Ebu Cehil gibi)
3/ÂLİ İMRAN/59- Allah katında İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona “Ol” dedi. Artık o olur.
Her ikisinin de yaratılmasındaki ortak benzerliğin Allah’ın mucizesi ile olduğunu biliyoruz. Burada üzerinde durulması gereken konu; Âdem’in yaratıldıktan sonra “Artık o olur.” cümlesi ile zamana sınır konulmadığı için, onun olmaya devam ettiğini ve tekrar tekrar geldiğini anlıyoruz. Bu sonuca bağlantılı olarak İsa’nın da, Allah katındaki durumunun aynı olduğunu, Âdem’in yaratılmasına benzetildiğini unutmamak gerekir. Allah’ın, varlık alanında kimlikleri baştan belirlediği ve yaratılma zamanı gelince de olmaya devam ettikleri ortaya çıkıyor.

YAZAN: JALE COŞARENGLISH
CONTINUES TO BE…
God has determined the identities of the people who will come in the field of being and started to create them when the time comes.
30 / RÛM / 11- Allah begins to create, then pulls him out of the field of being, recreates it.
(The first spirits were created. The next creation is shaping.)
7/ARAF / 11- Allah: “I swear we created you, then we shaped you.” Then to the angels: “Prostrate to Adam.” We said.
After Adam was created, the “demon”, who did not respect the event prostrated by the angels, was fired because he considered himself superior. Thereupon, he asked for time to live until that promised doom, and God had permitted people to test him. Saying clearly that the “devil” allows to live until the apocalypse, Allah must allow his caliph Adam to live in the face of evil, so that balance can be established. Because Adam’s people; it must be able to convey correct information, justice, worship, and good morals.
Surely Allah has sent warnings to people since the world existed. He put the evil in front of them and put those who believed in him to take the exam. It has always been the “demon” confronting the Prophets as an enemy. (Such as Pharaoh, Nemrud, Calud, Abu Jahl)
3 / ÂLİ İMRAN / 59- The situation of Jesus in the sight of Allah is like the situation of Adam. He created it out of the ground, then said to him, “Be.” Now it happens.
We know that the common similarity in the creation of both is through the miracle of God. The issue to be emphasized here is; After Adam’s creation, “It happens now.” Since there is no time limit with the sentence, we understand that he continues to be and comes back again and again.
It should not be forgotten that, in connection with this result, Jesus is also the same in the sight of Allah and is likened to the creation of Adam. It turns out that God determined the identities in the field of being from the beginning and continued to be when it came to be created.
WRITER: JALE COŞARBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir