NAMAZI TAVSİYE EDİYORUM /// I Recommend Prayer

(Below is the article in English.)

Yaşamak için nefes alıp, su içip, yemek yiyoruz. İyi bir hayat için, eğitim alıyor, çalışıyor, para kazanıyoruz. Kötülüklerden korunmak için önlem alıyor ve mutlu olmak için çabalıyoruz. Allah; iyi yaşamak, korunmak, dünyada ve ahirette en güzele ulaşmak için çaba verdiğimiz gibi günde 6 defa namaz kılmamızı öneriyor.

Namaz tüm iyi istek ve ihtiyaçlarımızın olabilmesi için ilahi kapıdır. Allah bu konuda söz vermiştir. Doğru şekilde, doğru zamanda, doğru sözlerle namaz kılarsak, bu saydıklarımız gerçekleşecektir. Tabiki Allah’ın izniyle.

Her gün tüm hedeflerimize ulaşmak için sürekli çaba veriyoruz. Allah bizlere vaat etti. Namaz bizlere, sağlık, mutluluk, huzur, bereket, getirecek ve kötülüklerden korunmamızı sağlayacaktır. Namaz ibadetini mutlaka yapmanızı öneriyoruz. Mutluluğa ve hedeflerimize ulaşmak için namazı ihmal etmemeliyiz.

2. Bakara /153. ayet: “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.”

2. Bakara /3. Onlar ki, gayba iman edip namazı dürüst kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. hidayetin ta kendisi.

2. Bakara /45. Bir de sabır ve namazla yardım isteyin. gerçi bu ağır gelir; ancak saygılı kimselere değil.

2. Bakara /277. İman edip iyi işler yapan ve namaz kılıp, zekat verenlerin, Rabblerinin yanında, şüphesiz kendilerine ait mükafatları vardır. Onlara bir korku yoktur ve hiç üzülmeyeceklerdir.

2. Bakara /110. Namazı doğru kılın, zekatı verin, kendiniz için her ne hayır yapıp gönderirseniz, Allah yanında onu bulursunuz. Her zaman Allah bütün yaptıklarınızı görüyor!

29. Ankebut / 45. Sana vahyedilen Kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl! Muhakkak sahih namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan alıkoyar. Muhakkak Allah’ı anmak en büyük iştir ve Allah, her ne işlerseniz bilir.

22. Hac / 77. Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

78. Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin! Sizi O seçti, üzerinize dinde hiçbir zorluk da yükletmedi. Haydi babanız İbrahim’in milletine! Bundan önce ve bunda size müslüman adını o Allah verdi ki peygamber size şahid olsun, siz de bütün insanlara şahidler olasınız. Şu halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah’a sıkı tutunun ki, sahibiniz O’dur. Artık O ne güzel bir sahip, ne güzel bir yardımcıdır.

31. Lokman / 4. ki (onlar) namazı kılar, zekatı verirler, ahirete de kesin inanç edinirler. 5. İşte bunlar, Rableri tarafından bir hidayet üzeredirler, o kurtuluşa erenler işte bunlardır.

23. Muminun / 1. Gerçekten kurtuluşa erdi müminler. 2. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler. 3. Onlar ki, faydasız işe, boş lafa bakmazlar. 4. Onlar ki, zekat vermek için çalışırlar. 5. Onlar ki, ırzlarını korurlar. 6. Ancak, eşleri ve sahibi bulundukları cariyelerine karşı durumları başka; çünkü bunlarla ilişkileri yüzünden kınanmazlar. 7. Kim de bunun ötesini ararsa, işte onlar sınırı aşanlardır. 8. Ve onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet ederler. 9. Onlar ki, namazlarını muhafaza ederler. 10. İşte onlardır o mirasçılar, 11. Firdevs’e varis olacaklar; orada sonsuza dek kalacaklar onlar.

Saygı ve Sevgilerimle

HAKAN COŞARENGLISH

We breathe, drink and eat to live. For a good life, we get education, work and earn money. We take precautions to protect ourselves from evil and strive to be happy. God; He recommends that we pray 6 times a day, as we strive to live well, be protected, and achieve the most beautiful in this world and in the hereafter. While we strive for everything, we must pray in order to have everything we want. same time.

Prayer is the divine door for all our good wishes and needs. God has promised this. If we pray in the right way, at the right time, with the right words, these things will come true. By Allah’s permission of course. Prayer is the door for all this to happen. Allah has promised. If we pray correctly, at the right time, with the right words, these things will happen. Of course, by Allah’s leave.

We constantly strive to achieve all our goals every day. God has promised us. Prayer will bring us health, happiness, peace, abundance and protect us from evil. We strongly recommend that you do the prayer service. We should not neglect prayer in order to achieve happiness and our goals.

2. Bakara / 153: “O you who believe! Ask Allah for help by patience and prayer. There is no doubt that Allah is with those who are patient. ”

2. Bakara /3. Those who believe in the unseen and perform the prayer honestly, and spend out of what We have provided for them. guidance itself.

2. Bakara /45. Ask for help with patience and prayer. though this is heavy; but not to respectful people.

2. Bakara /277. Those who believe and do good deeds and perform prayers and give zakat have their own reward with their Lord. There is no fear for them and they will not grieve at all.

2. Bakara /110. Establish the prayer, pay the zakat, whatever good you send for yourselves, you will find it with Allah. All the time God sees all you do!

29. Ankebut / 45. Read the book revealed to you well and pray! Surely, the sound prayer prevents from indecency and indecency. Surely the remembrance of Allah is the greatest deed, and Allah knows what you do.

22. Hac / 77. O you who believe, bow down, prostrate, serve your Lord; do good, so that you may attain salvation.

78. Jihad in the cause of Allah as necessary! He chose you and did not impose any difficulties on you in religion. Come to the nation of your father Ibrahim! Before this and in this, Allah gave you the name Muslim so that the Prophet may be a witness over you and you may be witnesses to all people. So establish the prayer, pay the zakat and hold fast to Allah, for He is your owner. Now, what a good owner, what a good helper He is.

31. Lokman / 4. Those perform the prayer, give the zakat, and have firm belief in the Hereafter. 5. These are on guidance from their Lord, and it is these who are the successful ones.

23. Muminun / 1. Believers are truly saved. 2. Those who are in awe in their prayers. 3. Those who do not look at useless work and empty talk. 4. Those who work to give zakat. 5. Those who guard their chastity. 6. However, their situation towards their wives and concubines is different; because they are not condemned for their dealings with them. 7. And whoever seeks beyond this, these are the transgressors. 8. And those who keep their trusts and their promises. 9. Those who keep their prayers. 10. These are the heirs, 11. They will inherit Firdevs; they will stay there forever.

Best Wish

HAKAN COŞARBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir