DİNLER HZ İBRAHİM’DE BİRLEŞİYOR /// Religions will united from The Abraham

Herkes Pegamberlerin Babası Hz İbrahim’in Dinine Uymalı
Everybody Should Comply, the religion of all prophet’s father the Prophet Abraham(Below is the article in English.)

Allah’ın gerçeği. Tüm peygamberlerin babası İbrahim’dir. Tüm peygamberlere verilen bilgiler, babalarına verilen bilgiler ile aynıdır. Herkes İbrahim’in dinine uymalıdır. Herkes tek din olmalıdır. Herkes ilk kurulan mescit Kabe’ye dönmelidir.

2- Bakara
127 – Ve ne vakit ki İbrahim, Beyt’in temellerini yükseltmeye başladı, İsmail ile birlikte şöyle dua ettiler: Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur, hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin.
125 – Biz ta o zaman bu Beyt’i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail’e şöyle ahid verdik: “Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!”
131 – Rabbi ona (İbrahim’e), “İslâm ol!” emrini verince, o “Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum.” dedi.
136 – Deyiniz ki, “Biz, Allah’a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa’ya ve İsa’ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O’na boyun eğen müslümanlarız.”
135 – Bir de: “yahudi veya hıristiyan olunuz ki, hidayet bulasınız.” dediler. Sen onlara de ki: “Hayır! Hanif olarak hakka tapan İbrahim’in dinine ki, o hiçbir zaman müşriklerden olmadı.”
149 – Hem her nereden yola çıkarsan hemen Mescid-i Haram’a doğru yüzünü çevir. Bu emir şüphesiz hak, Rabbinden olduğu gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz de değildir.

Yazan: Hakan Coşar

English

– The truth of God. The father of all the prophets is Abraham. The information given to all prophets is the same as the information given to their father. Everyone should follow the religion of Abraham. Everyone should be the only religion. Everyone should return to the first established mosque Kaaba.

Quran Bakara 2
127 – And when Abraham began to raise the foundations of Beyt, they prayed with Ishmael: O our Lord, accepting from us, no doubt, you are the one who heard. you are the one who be know
125. So we have made this Beyt, a good deed for people and a place of trust. You get a pray for yourself, at the Abraham’s place. In addition, we gave promise from Abraham and Ishmael: ” The my Beyt, for those who pilgrimage and pray, and for those who bow and prostrate, keep them clean!”
131 – His Lord said to him, “Be Islam!” When his Lord ordered to him. he said, “I’ve been delivered to the Lord of the universe.” said.
136 – Say, “We have faith in Allah. And what has been declare to us from God. What has been revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his grandchildren; what we were given, we believed in all of them. We do not distinguish between them and we are Muslims who submit to Him. ”
149 – Turn your face towards the Masjid al-Haram, wherever you go. The truth is that, this commandment is undoubtedly from your Lord. Allah is not unaware of what you do.

Writer: Hakan Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.