CEHENNEMLER NİÇİN YARATILDI /// Why Hell was created?

Cehennemler İkaz için Yaratıldı. & Hell was created for the Warning.

(Below is the article in English.)

74 Müddesir
35. Sekar muhakkak büyüklerin (Cehennemlerin büyüğü) biridir,
36. İnsanları ikaz etmek için;
37. içinizden ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseleri!

Açıklama: Allah’ın Cehennemleri yaratmasının sebebi. Kötülük yapma denildiğinde. Laftan anlamayan ve durmayan insanları durdurmak için müeyyide olarak koymuştur. Kötülük yapan insanları engellemek için yaratmıştır. Eğer bu kötülüğü yaparsan cehenneme gidersin diyerek ikaz etmektedir. Allah yarattıklarına acı vermek istemez. Allah bir insanın diğer insana acı vermesini engellemek için cehennemi yarattı.????English

Hell was created for the Warning.

Quran 74 Müddesir

35. Sekar is certainly one of the greater (the greater of Hell),
36. To warn people;
37. People who want to go forward or stay back!

Explanation: The reason that God created Hell. When God said don’t do evil. He put the sanction to stop people who do not understand and do not stop. He created it to prevent people who are evil. If you do this evil, you go to hell. This is a warns. God does not want to hurt what He has created. God has created hell to prevent a person from causing pain to other people.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.