NAMAZ ASLINA DÖNMELİ /// Prayer Return To Original

NAMAZ VAKİTLERİ ASLINA DÖNMELİ. SÜNNET Mİ… VACİP Mİ… FARZ MI…

PRAYER TIMES SHOULD RETURN TO THEIR ORIGINAL. CIRCUMCISION… WACIP or… OBLIGATORY….
(Below is the article in English.)

20- Taha

132. Hem ailene namazı emret, hem de kendin namaz kılmaya devam et! Biz, senden bir rızık istemiyoruz, seni Biz besliyoruz. Güzel sonuç korunanındır.

Biz bu ayeti okuduktan sonra Allah namaz kılmayı sadece peygamberimize ve ailesine emretti diyemeyiz. Allah bir çok ayette önce peygamberimize hitap edip taleplerini o şekilde bize ulaştırmıştır.

Taha 132. Ayette söylendiği gibi aynı hitap şekli ile İsra 79. ayette gece namazı tüm müminlere emredilmiştir. Aynı zamanda; “ Rabbin seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur. “ Sözü gece namazının tüm insanlığa farz olarak emredildiğini tastiklemektedir. Çünkü Peygamber efendimizin ulaşmış olduğu makam da, ulaşacağı makam da Rabbimizin en güzel makamıdır.
Allah İsra suresi 79. Ayette emrettiği 2 rekatlık namazı kılanı katında bulunan güzel bir makama ulaştıracağını beyan ediyor.

17- İsra

78. Güneşin sarkmasından ( Ufkun altına ), gecenin kararmasına kadar namaz kıl ve sabah namazını da. Sabah okuması ( namazı ) yapılmaya değerdir.

79. Gecenin bir kısmında da okuyup namaz kılmak üzere uykudan kalk. Rabbin seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur.

İsra 79. Ayette emredilen gece namazı 2 rekattır.

Gün içinde toplam 17 rekat namaz değil kendi adını 19 mucizeleriyle belgeleyen Allah biz kullarına gün içinde 19 rekat namaz emrederek bir başka 19 mucizesini ortaya koymuştur.

FARZ NAMAZLAR: Allah Kuran’da vakitlerini bildirdiği. Ayrıca peygamberimizin Allah’ın emri ile Miraç’a çıkarılıp Baş Melek olan Cebrail’den bizzat hem vakitlerini hemde rekatlarını öğrendiği namazlara farz namazları denir.

FARZ NAMAZLAR:

SABAH NAMAZI. 2 REKAT
ÖĞLE NAMAZI. 4 REKAT
İKİNDİ NAMAZI. 4 REKAT
AKŞAM NAMAZI. 3 REKAT
İKİNDİ NAMAZI. 4 REKAT
GECE NAMAZI. 2 REKAT
—————————————————————————-
TOPLAM. 19 REKAT

YAZAN : HAKAN COŞARENGLISH
PRAYER TIMES SHOULD RETURN TO THEIR ORIGINAL. CIRCUMCISION… WACIP or… OBLIGATORY….

20- Taha

132. Do order to prayer to your family and continue to pray yourself! We do not ask for a food from you, We feed you. The good result for who was be protected.

After reading this verse, we cannot say that Allah only ordered our Prophet and his family to pray. In many verses, Allah likewise addressed our prophet before and conveyed his demands to us.

Taha 132. In verse 79, the night prayer is commanded to all believers. Same time; “It is hoped that the Lord will lead you to a beautiful authority place. “His word confirms that night prayer is ordered to all mankind. Because the authority place that the Prophet has reached, and the authority place he will reach is the most beautiful authority place of our Lord.
Allah says in the 79th Surah that. God will give to a beautiful authority place on his floor, if who did two rakats of night’s prayer.

17- İsra

78. From the sunset (under the horizon), until the night turns dark do prayer. And do prayer in the morning. Morning reading (prayer) is worth doing.

79. Wake up to when you sleep in the night to read and pray. It is hoped that the Lord will lead you to a beautiful authority place.

Israel 79. The night prayer ordered in verse 2 is rakats.

A total of 17 rak’ah prayer during the day is not. Allah documented his name in 19’s miracles. We was ordered 19 rakats prayer do in the day. And God revealed another 19’s miracles.

FARZ NAMAZLAR: Allah reveals his prayer’s time in the Qur’an. In addition, the Prophet Muhammad, by the command of Allah. He gone Mirac with Gabriel the Archangel. The prayer’s times and rakats learned. this prayers is called obligatory prayer.

OBLIGATORY PRAYERS:

MORNING PRAYER. 2 RAKATS
NOON PRAYER. 4 RAKATS
AFTERNOON PRAYER. 4 RAKATS
THE SUNSET PRAYER. 3 RAKATS
EVENING PRAYER. 4 RAKATS
NIGHT PRAYER. 2 RAKATS

——————————————————————————————————

TOTAL : 19 RAKATS

WRITER: HAKAN COŞARBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.