PEYGAMBER GÖNDERME SEBEBİ /// Reason Of Sending Prophet

ALLAH’IN PEYGAMBERLERİ GÖNDERME SEBEBİ
THE REASON OF GOD’S SENDING PROPHET
(Below is the article in English.)

ALLAH’IN PEYGAMBERLERİ GÖNDERME SEBEBİ

İnsanlığın ilk evresi komünal ( Ortaklaşa üretme ve tüketme ) toplumdu. Erkekler avcılık yapıyor. Kadınlar topluyordu. İnsanlar birbiri ile eşitti. Fedakardılar. Çünkü birbirlerine fedakar olmazlarsa ölüm vardı açlık vardı. İşbirliği lazımdı. Elde edilen yiyecekler insanların katkısına göre paylaşılmıyordu. Kişilerin ihtiyaçlarına göre veriliyordu. Hiç kimse hiç birşey biriktirmiyordu. Duruma göre yer değiştiriyorlardı. Özel mülkiyetleri de yoktu. Yönetici yoktu, yönetilen yoktu. Dolayısıyla sömürü yoktu.
Zaman içinde insanlar hayvanları evcilleştirmeyi öğrendiler. Onlardan faydalanmayı öğrendiler. Tarıma geçtiler. Alet kullanmaya başladılar. Ürün çoğaldı. Ekonomik artık ortaya çıktı. Ekonomik artık, daha çok evcil hayvan yetiştirmeyi destekledi. Ekilen tarla özel mülkiyeti meydana getirdi. Özel mülkiyet sınıfları doğurdu. Miras başladı. Sömürü başladı. Sömürü baskı sistemini meydana getirdi. Keşifler köleliği getirdi. Zulüm başladı. Kadın erkek eşitliği bazı toplumlarda kayboldu. Ama “O komünal zaman”ın eşitlik ve kardeşçe düzeni hafızalardan hiç silinmedi. Bu tad insanlar tarafından her zaman özlenen bir altın çağ oldu. Allah zaman zaman peygamberlerini gönderdi, hem kendini hatırlatmak için hem de bu kardeşçe düzen için. Bazan da kahramanlar ve isyanlar çıktı bu Kızıl Elma için….

Yazan: Hale EralpENGLISH

THE REASON OF GOD’S SENDING PROPHET

The first stage of humanity was jointly producing and consuming to society. Men did hunting. Women did collect. People were equal. They are sacrificing. Because if they didn’t sacrificing for each other, there was death, hunger. They needed cooperation. The food obtained was not shared according to human contribution. It was given according to the needs of the people. No one was saving anything. They were relocating, depending on the situation. They didn’t have private property either. The manager was not there, did not manage. So there was no exploitation.
Over time, people learned to tame animals. They learned to take advantage of them. They switched to agriculture. They started using tools. Product reproduce. The economic emerged now. The economy now supported raising more pets. The cultivated field created private ownership. It gave birth to private property classes. The legacy started. Exploitation has begun. Exploitation created the printing system. The discoveries brought slavery. The persecution has begun. Equality between men and women disappeared in some societies. But the equality and fraternal order of communal time medi was never erased from memory. It was a golden age that was always longed for by people of tad. From time to time Allah sent His prophets, both to remind Himself and to this fraternal order. Sometimes there are heroes and rebellions for this Red Apple….
Writer : Hale EralpBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.