ALÇAK GÖNÜLLÜ /// Humble

(Below is the article in English.)

Alçak gönüllü: Alçak gönüllü olmak, insanları yücelten bir kavramdır. Kendinden emin olan insanlar. Yeteneklerini, olumlu ve olumsuz yanlarını bilirler. Büyüklenmez ve övünmekten kaçınırlar. Etrafındakilere saygı gösterir ve güzel diyaloglar kurarlar. Selamlaşır, hatır sorar, yardımlaşır, iletişimlerini güler yüz ile yaparlar. Gönülden davrandıkları için huzura ulaşır ve karşısındakilere daha güzel etki bırakırlar. Mütevazi olmayan kibirli kişiler. Başkalarının fikirlerine önem vermez. Konuşur ama dinlemez, bakar ama görmez, sadece kendi çıkarlarını düşünürler. Büyüklük gösterir ve insanları önemsiz hissettirirler. Allah, bizlere uymamız gereken davranışları ayetlerinde apaçık bildirmiştir: (25/Furkan/63) – O Rahman (olan Allah)’ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler… (16/Nahl/23) – … O, büyüklük taslayanları hiç sevmez… (17/İsra/37) – Yeryüzünde büyüklük taslayarak yürüme. Çünkü sen ne yeri yaratabilirsin, ne de boyca dağlara yetişebilirsin. Büyüklük sadece yaratana mahsustur! Toplum içinde; zengin, güzel, eğitim görmüş ve bir çok imkanlara sahip başarılı insanlar olabilir. Üst mevkilere geldikleri zaman ne kadar alçak gönüllü ve adaletli davranırlarsa daha çok sevgi ve saygı görürler. Geçici güzelliklere aldanmayalım, kalıcı olması için Yaratanın isteklerine uyalım.

Yazan: Jale Coşar

ENGLISH

Humble: Being humble is a concept that glorifies people. People who are confident. They know their talents, their positive and negative sides. They do not arrogant to and avoid boasting. They respect those around them and establish good dialogue. Greetings, asking for help, help, communicate with a smiling face. They act peacefully and leave a better impression on those around them. Arrogant people. Does not care about the ideas of others. They speak but do not listen, look but do not see, only think of their own interests. They show greatness and make people feel insignificant. In His verses, Allah has made clear the behaviors we must obey: (25 / Furkan / 63) – The servants of the Most Merciful Allah walk humbly on earth … (16 / Nahl / 23) – … He does not love those who are arrogant. (17 / Israel / 37) – On earth, do not walk with greatness. Because you don’t create the place. nor can you reach the mountains. Greatness is for the Creator alone! Within the community; it can be rich, beautiful, educated and successful people with many opportunities. When they come to higher positions, the more humble and fair they behave, the more love and respect they receive. Let us not be fooled by temporary beauties, let us follow the Creator’s wishes to be permanent.

Writer: Jale Coşar
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.