1000 $’A 3 TAVSİYE /// 1000 $ For 3 Recommendations

(Below is the article in English.)

(Mesnevi’den, kısaltıldı ve az değiştirildi)
Yıllar önce, çok uzaklarda bir adam varmış. Bu adam çok uzaklara gitmiş ve yıllarca çalışmış. Bu çalışma sürecinde toplam 3.000 Dolar biriktirmiş ve evinin yolunu tutmuş.
Evine doğru giderken yolu büyük bir şehirden geçmiş.
Yolda yürürken köşe başında birisi “Üç nasihat 1000 $.” diye bağırıyormuş. Adam düşünmüş: ‘Nasıl olur, bir nasihati 1000 $ satarlar, ben yıllarca çalıştım ve sadece 3.000 $ biriktirdim.’ Bu işe pek aklı ermemiş ama merak işte. Duramamış ve adama 1000 $ vererek o nasihati satın almış.
Birinci Nasihat:
“KADERDE NE VAR İSE, O ÇIKAR.”
İkinci nasihat:
“KALP KİMİ SEVER İSE, GÜZEL O KİŞİDİR.”
Üçüncü nasihat:
“HİÇ BİR İŞ İÇİN ACELE ETME.”
Yoluna devam etmiş.
Şehrin çıkışında büyük bir topluluk ile karşılaşmış. Oradan birisi açıklamış, demiş ki : “Burada şehrin tüm su ihtiyacını karşılayan bir kuyu var, ama kuyunun içinde de canavar var. Canavar suyu tutmuş, göndermiyor. Aşağıya kim indiyse bir türlü çıkamadı.
Şimdi herkes korkuyor aşağı inmeye.” Adam düşünmüş ve ilk satın aldığı nasihat aklına gelmiş: “Kaderde ne var ise o çıkar!” Aşağı inmeye karar vermiş. İnince canavar hemen yakalamış.
Demiş ki: ” Sana bir soru soracağım. Eğer sen bilirsen seni serbest bırakırım.” Bir tarafa dünya güzeli bir kadın, diğer tarafa kurbağa koymuş ve “Söyle bakalım hangisi güzel?” demiş. Adamın aklına ikinci nasihat gelmiş ve “Gönül kimi severse, güzel odur” demiş. Bu cevap canavarın çok hoşuna gitmiş. Adamı salmış ve suyu bırakmış. Adamı alıp krala götürmüşler ve ağırlığınca altın vermişler.
Adamımız yoluna devam etmiş ve nihayet evine varmış.
Evinin camından içeri bakmış. Bir de ne görsün; eşi genç biri ile diz dize oturuyor. Hemen kılıcını çekmiş. İçeri girerken üçüncü nasihat aklına gelmiş “Hiçbir is aceleye gelmez.” Kılıcını kınına koymuş ve içeri girmiş. Eşine o genci sormuş. Kadın da: “Bey sen gittiğinde ben hamileydim ve bir oğlumuz oldu. Bu genç senin oğlun” demiş.
HAYAT ACELE ETMEYE GELMEZ !

Düzenleyen: H.CENGLISH

1000 $ FOR 3 RECOMMENDATIONS …
(From Mesnevi, shortened and slightly changed)
Years ago, there was a man far away. This man went far away and worked for years. During this working period, he accumulated a total of $ 3,000 and made his way home.
On his way to his home, his path passed through a big city.
While walking on the road, someone at the corner says “Three advice $ 1000.” she was shouting. The man thought: “How come, they sell $ 1,000 for somehow, I worked for years and saved only $ 3,000.” He didn’t think much about this, but curiosity. He could not stop and gave the man $ 1000 and bought it.
First Counsel:
“Whatever it write in destiny, it will happens.”
Second advice:
“whoever your heart loves. That is beautiful for you.”
Third advice:
“Don’t hurry for nothing.”
He continued on his way.
Encountered a large community at the exit of the city. One of them explained and said: “There is a well here that meets all the water needs of the city, but there is a monster in the well. The monster has kept the water and does not send it. Whoever went down did not come out.
Now everyone is afraid to come down. “The man thought and the advice he bought was the first thing he thought:” Whatever it write in destiny, it will happens. ” He decided to go down.
Monster said: “I will ask you a question. If you know I will release you.” He put a beautiful women on one side, a frog on the other, and said, “Tell me, which one is beautiful?” said. The second advice came to his mind and said, “whoever your heart loves. That is beautiful for you..” This answer enjoyed the beast very much. He released the man and left the water. They took the man and took him to the king, and gave gold by weight.
Our man continued on his way and finally got home.
He looked inside the glass of his house. What can you see? His wife is sitting on a knee knee with a young man. He immediately pulled his sword. As he entered, the third advice came to his mind, “Don’t hurry for nothing.” He drop out his sword and entered inside. He asked his wife that young man. The woman said: “When you are left home, I was pregnant and we had a son. This is your young son.”
LIFE DOES NOT COME TO HURRY!

ORGANIZERS: H.CBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.