1388 SENE ÖNCE ÖĞRETTİ /// Teach 1388 Years Ago

(Below is the article in English.)

6 ENAM 101. Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısı O’dur.

51 ZARİYAT 47. Biz göğü kuvvetle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişleticisiyiz.

İlk vahiy 610 yılında, son vahiy ise 632 yılında indirilmiştir. 1388 sene önce yazılmış Kuran “ Big Bang “ teorisini açıklamıştır. Ve Evren’in genişlediğini açıklamıştır.

Evren 15 milyar yıl önce büyük bir patlama sonucu meydana geldi.
Belçikalı bilim adamı Georges Lemaitre ve Rus fizikçi Alexander Friedman’ın 20 yy başlarında Evren’in sürekli hareket halinde olduğunu ve genişlediğini teorik olarak açıkladılar. Amerikalı astronom Edwin Hubble 1929 yılında. Teleskopla gökyüzünü incelemesi sonucu galaksilerin ve yıldızların sürekli birbirlerinden uzaklaştığını ( Evren’in genişlediği) tespit edilmiştir.

21 Enbiya 30. ……………., gökler ve yer bitişik idiler de Biz onları ayırdık; canlı olan her şeyi sudan yaptık. Hala inanmıyorlar mı?

Güneşin yaşı 4,603 milyar yıldır. Güneş sisteminin yaşı 4,571 milyar yıldır. Ay’ın yaşı 4,53 milyar yıldır. Evren’in yaşı 13,5- 15 milyar yıl arasınıdır.
Kuran big bang’i bildiği gibi, yer ve gök bitişikti ayırdık diyerek yer ve göğün bing bang de sonra oluştuğunuda bize bildirmiştir.
Günümüzün bilimi ile keşfedilmiş bilgiyi, Allah bize 1388 sene önce Kuran ile öğretmiştir.

YAZAN: HAKAN COŞAR

———————-ENGLISH
QURAN TEACH US BIG BANG 1388 YEARS AGO.

6 ENAM 101: God is the creator of heavens and earth from nothing.

51 ZARİYAT 47. We built the sky strongly. And of course we are expanding it.
Explanation:
The first revelation was came in 610, and the last revelation in 632. The Quran, written 1388 years ago, explained the “Big Bang” theory.
And Quran explained that the Universe is expanding.

The universe was formed 15 billion years ago as a result of a big explosion.
Belgian scientist Georges Lemaitre and Russian physicist Alexander Friedman theoretically explained that the Universe was constantly in motion and expanded in the early 20th century. American astronomer Edwin Hubble in 1929. As a result of examining the sky with a telescope, it has been determined that galaxies and stars are constantly move away (the Universe is expanding).

21 Enbiya 30………. the heavens and the earth were adjacent. We separated them ……. Still don’t believe it?

Explanation:
The age of the sun is 4,603 billion years. The age of the solar system is 4,571 billion years. The age of the Moon is 4.53 billion years. The age of the Universe is between 13.5-15 billion years.
As the Qur’an knows the big bang, he said the earth and sky were adjacent. “We separated the earth and the sky,” he said. The Qur’an informed us that the ground and the sky were formed after the big bang.
Allah taught us the knowledge discovered by today’s science with the Qur’an 1388 years ago.

WRITER: HAKAN COŞAR

———————–———Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.