EVRENİN GENİŞLEDİĞİNİ BİLİMDEN ÖNCE SÖYLEDİ /// He Said Before Science That The Universe Is Expanding

(Below is the article in English.)

Değerli Mümin Kardeşlerim;

Isaac Newton (1643-1727) gravitasyon yasasını geliştirdikten sonra, evrenin değişmezliği konusu tartışılmaya başlanmıştı.

Vesto Slipher (1875-1969), 1912 yılında galaksilerden gelen ışığın tayfını incelemeye başladı ve birçok galaksinin tayfı üzerindeki siyah çizgilerin olmaları gereken yerden kırmızı uca doğru kaydıklarını buldu.

Wilson Gözlemevi’nde çalışan Amerikalı astronom Edwin Hubble (1889-1953) oldu. Hubble’ın bilim tarihine geçen yardımcısı ise hiçbir eğitimi olmayan Milton Humason’du (1891-1972). Hubble’ın en büyük başarısı galaksinin genişlediğini bulmasıdır.

Ancak modern bilim ve ekipmanları ile keşfedilebilecek bu bilgiyi.

Tüm bu bilimsel buluşlar olmadan 1400 sene önce Kuran’da Evren’in genişlediği yazmaktadır.

O dönemde bu bilgiyi yaratıcıdan başka kimse bilemez.

Allah bilgisi ile varlığını ortaya koymaktadır.

Kurandaki Zariyat suresinin 47. Ayeti delildir.

51 Zariyat

Rahman, Rahim, Allah’ın Adıyla

47. Bir de göğe bakın Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye de malikiz.

Saygı ve Sevgilerimle
Hakan Coşar

ENGLISH

Dear Believers, Brothers and Sisters;

After Isaac Newton (1643-1727) developed the law of gravitation, the issue of the invariance of the universe began to be discussed.

Vesto Slipher (1875-1969) began studying the spectrum of light from galaxies in 1912 and found that the black lines on the spectrum of many galaxies shifted from where they should be to the red end.

It was the American astronomer Edwin Hubble (1889-1953), who worked at the Wilson Observatory. Hubble’s assistant who went down in the history of science was Milton Humason (1891-1972), who had no education. Hubble’s greatest achievement was to find the galaxy expanding.

This information can only be discovered with modern science and equipment.

It is written in the Qur’an that the Universe expanded 1400 years ago without all these scientific discoveries.

At that time, nobody could know this information but the creator.

God reveals his existence with his knowledge.

The 47th verse of the Surah Zariyat in the Qur’an is evidence.

51 Zariyat

With The Name of Rahman, Rahim, Allah

47. Also look at the sky We have built it strong, and there is no doubt that We also can be to expand it.

Best Wish
Hakan Coşar

Bilimsel Kaynak = Wikipedia = Scientific Source

One thought on “EVRENİN GENİŞLEDİĞİNİ BİLİMDEN ÖNCE SÖYLEDİ /// He Said Before Science That The Universe Is Expanding

  • 12 Ocak 2021 tarihinde, saat 1:04 PM
    Permalink

    First-class article it is really. My father has been searching for this info. Irina Kendall Votaw

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.