ONU TASDİK EDENE AF VE MÜKAFAT VAR /// Forgiveness and Reward For Who Confirm He

(Below is the article in English.)

Af ve mükafat Allah tarafından tüm insanlığa sunulmuş büyük nimettir.

Peygamber geldiği zaman. O peygamberi tasdik eden insanların yaptıkları en kötü hatalar bile af edilir. Bu hataları af edilen insanlar; yaptıkları en büyük iyilik hesaba alınarak ödüllendirilecekler.

Aşağıdaki ayetler bunun ispatıdır.

39/ Zümer

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla

32. Allah’a karşı yalan söyleyen ve doğruyu da kendisine geldiği vakit yalanlayan kimseden daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennemde değil midir?

33. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenlere gelince, işte onlar, Allah’tan korkanlardır.

34. Onlara, Rablerinin katında ne dilerlerse vardır. işte O, güzel davrananların mükafatıdır.

35. Çünkü Allah, onların önceden yaptıklarının en kötüsünü bile silip bağışlayacak ve yapmakta oldukları güzel amellerin en güzeline göre mükafatlarım kendilerine verecektir.

Kuranda anlatılan bir peygamber var. O peygamber henüz görevini tamamlamamıştır. O görevini yaparken Allah’ın yanına canlı olarak alınmış; henüz ölmemiş İsa peygamberdir. Kitapta onun dünyada canının alınacağı yazmaktadır.

Ne zaman Dünyaya geri döneceği belirtilmemiş olan peygamberin gelecek olması; o zamanda yaşayacak herkese yukarıdaki ayetlerde yazan, onu tastik edeceklere affın ve mükafatın müjdesidir.

4 Nisa Suresi 157 – Bir de “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler, ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse, onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler.

158 – Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, azizdir, hikmet sahibidir.

159 – Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona (İsa’ya) iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir.

YAZAN: HAKAN COŞAR
ENGLISH

Forgiveness and reward are great blessings offered to all humanity by Allah.

When the prophet comes. Even the worst mistakes made by the people who attestation that prophet are forgiven. People who forgive these mistakes; They will be rewarded for the greatest good they do.

39/ Zümer

With the name of Rahman, Rahim Allah

32. Who could be more cruel than a person who lies against Allah and denies the truth when it comes to him? Is not the place of the disbelievers in Hell?

33. As for those who bring the truth and who confirm it, these are those who fear Allah.

34. For them is whatever they wish with their Lord. He is the reward of those who do good.

35. For Allah will forgive even the worst of what they did before and will give them their rewards according to the best of the good deeds they did.
There is a prophet described in the Qur’an. That prophet has not yet completed his mission. While he was doing his duty, he was taken alive to Allah; Jesus is the prophet who has not died yet. In the book it is written that his life will be taken in the world.

The coming of the prophet, whose time to return to Earth is not specified It is the gospel of forgiveness and reward to those who will endorse him, written in the verses above to everyone who will live at that time.

4. Women (An-Nisáa) 157. That they said (in boast), “We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah.”;- But they did not kill him, nor crucified him. But they killed was shown to them same as Jesus. Who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they did not kill him.

158. But, Allah raised him up unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;

159. And there is none of the People of the Book but must believe in him before his death; and on the Day of Judgment he will be a witness against them.

WRITER: HAKAN COŞAR
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir