KULLARIMA SÖYLE; DEDİKLERİ NEDİR /// Tell My Servants; What God Said

(Below is the article in English.)

Hepimizi yaratan ve bizlere yaşam hakkı veren; Allah C.C kullarına kitapta bizzat sesleniyor ve diyor ki:

Bir tek Allah’a inan. Onun kitapta öğrettiğini, yaşamında en güzeliyle uygulayan, sabırlı, inançlı, iyi insanlar hesapsız mükafata kavuşacaktır.

Bizler Allah’ın dinini katışıksız, öz, uygulamak ve ibadet etmekle emrolunduk.

Bir olan Allah’a teslim olan müslümanız. Rabbimize isyan edersek büyük bir gün hüsrana uğramaktan ve büyük azaptan korkarız.

O günün anlatabilecek örnek; bulutların ateşten, yerin ateşten olması gibidir.

Allah aşığıyız, Allah’ın sevgisini kaybetmekten ve cezasından korkarız. Tam gönülle ona yönelirsek, müjde bizedir.

Biz Allah’ın sözlerini dinler ve en güzeli ile uygulamaya gayret ederiz.

Tüm bunları bize öğreten aşağıdaki ayetlerdir. Allah bu ayetleri peygamberine, Cebrail ile değil direk hitap ederek vahyetmiştir.

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla

Tarafımdan söyle: “Ey iman eden kullarım, Rabbinize takva ile sığının. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah’ın toprağı geniştir. Ancak sabredenler mükafatlarına hesapsız erdirilir.”

De ki: “Ben Allah’a dini kendisine halis kılarak ibadet edeyim diye emrolundum.

Ve O’nun birliğine teslim olan müslümanların ilki olayım diye emrolundum”

De ki: “Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.”

De ki: “Ben dinimi O’na has kılarak yalnız Allah’a kulluk ederim,

siz de O’ndan başka dilediğinize kul olun.” De ki:”Asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan verenlerdir. Evet, işte asıl açık hüsran budur.”

Onların üstlerinde ateşten gölgeler, altlarında da gölgeler; duydunuz ya, işte Allah kullarını korkutur bu durumdan, “Ey kullarım, benden korkun.”

Tağutta kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle Allah’a yönelenlere gelince, müjde onlaradır. Haydi müjde ver kullanma,

onlara ki, sözü dinler, sonra da en güzelin! uygularlar. işte onlar Allah’ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir, işte temiz akıllılar da onlardır.

39.Zümer/ 10.11.12.13.14.15.16.17.18

YAZAN: HAKAN COŞAR
ENGLISH

Created us all and gived us the right to life.

God personally addresses his servants in the book and says:

Who believe in only God, patient, faithful and good people who apply what God teaches in the book with the best of their life will be rewarded without calculation.

We have been commanded to practice and worship the religion of God unmixed and purely.

We are a Muslim who surrenders to Allah who is one. If we disobey our Lord, we will be afraid one day of great disappointment and a great torment. An example that can tell of that day; it is like the clouds same fire and the ground same fire. We are in love with God, we are afraid of losing God’s love. If we make mistakes, we fear his punishment. If we turn to him with full heart, good news is for us. We listen to the words of Allah and try to implement them with the best.

The verses below teach us all this. Allah revealed these verses to His prophet by addressing them directly, not with Gabriel.
With the name of Rahman, Rahim, Allah

Tell from by me: “O my believers, take shelter in your Lord with piety. There is a beauty in this world for those who do good. Allah’s land is vast. But those who are patient are given their rewards without calculation.”

Say: “I have been commanded to worship Allah by making the religion pure to Him.

And I was commanded to be the first of the Muslims who surrendered to his unity. ”

Say: “If I rebel against my Lord, I fear the torment of a great day.”

Say: “I worship Allah alone, making my religion dedicated to Him.

Be your servant to whomever you will besides Him. “Say:” Those who are truly disappointed are those who destroyed themselves and their followers on the Day of Judgment. Yes, that is the obvious frustration. ”

Above them are shadows from fire, shadows under them too. You have heard that Allah frightens His servants from this situation, “O my servants, fear me.”

As for those who refrain from servant at taghut and turn to Allah with full heart, the good news is for them. Let’s give good news, don’t use

they listens to speech, then the most beautiful one! they apply. They are the ones whom Allah guided them to, and they are the clean wise ones.

39.Zümer/ 10.11.12.13.14.15.16.17.18

WRITER: HAKAN COŞAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir